درخواست 20 درصد تخفيف در بهاي بليت مسافران استانبول _ تهران

 وزارت راه و ترابري كشورمان از وزير حمل و نقل و ارتباطات تركيه درخواست اعمال 20 درصد تخفيف در بهاي بليت مسافران گروهي در مسير استانبول _ تهران _ استانبول كرد كه طرف ترك موافقت كرد با بررسي موضوع در كوتاهترين زمان نتيجه را اعلام كند .

 

به گزارش اداره كل روابط عمومي راه و ترابري ، مهندس محمد رحمتي كه بنا بر دعوت بينالي بلدريم ، وزير حمل و نقل و ارتباطات تركيه به اين كشور سفر كرده بود ، در يادداشت تفاهمي طرفين بر بررسي موضوع محاسبه مابه التفاوت سوخت با ملحوظ نمودن ميزان مصرف آن برحسب تكنولوژي جديد در هر كيلومتر در اجلاسهاي كارشناسي در مرز گوربلاك _ بازرگان توافق كردند .

همچنين طرف ترك ضمن تأئيد پيشنهاد طرف ايراني مبني بر تسريع در صدور مجوز براي خطوط منظم اتوبوس ترانزيتي ايراني از خاك آن كشور ، خواستار تقاضاي كتبي طرف ايراني در اين خصوص شد .

از ديگر موارد مطرح شده در يادداشت تفاهم همكاريهاي حمل و نقلي درخواست طرف ترك در خصوص انعطاف دو درصدي طرف ايراني نسبت به جابجايي اضافه بار بيش از حداكثر مجاز بود كه پاسخ طرف ايراني مبني بر اينكه با توجه به درخواستهاي مشابه در سالهاي اخير حداكثر بار مجاز از 38 تن به 40 تن ارتقا يافته ، طبق مقررات خواهد شد .

توافق طرفين در خصوص حذف نماينده شركتهاي حمل و نقل جهت انجام امور مربوط به كارنه تير و درخواست طرف ترك در خصوص استفاده ايران از بندر طرابوزان براي تجارت با اروپا و اعلام طرف ايراني مبني بر مطلع نمودن بخشهاي حمل و نقلي ايران از تسهيلات انجام شده طرف ترك در بندر مذكور از ديگر موارد مطرح شده در اين ديدار بود .

در يادداشت تفاهم وزير راه و ترابري ايران و همتاي تركيه اي وي ، درخواست طرف ترك در خصوص تسويه كارنه تيز وسايل نقليه ترك به مقصد افغانستان در مرز دوغارون و تأكيد طرف ايراني مبني بر انجام امور مربوط به كارنه تير بر اساس مقررات كنوانسيون تير و حل اين موضوع در آينده مطرح شد .

اعلام طرف ايراني مبني بر رفع محدوديت (G2) مربوط به بارگيري كاميونهاي ايراني به منظور كاهش زمان امور مربوط به تشريفات گمركي وسايل نقليه بارگيري شده ايراني از مراكز بارگيري تركيه و اظهار طرف ترك در خصوص حل اين مشكل در كوتاهترين زمان و درخواست طرف ايراني در خصوص فعاليت 24 ساعته قرنطينه دامي و نباتي در گمرك گوربلاك و اعلام طرف ترك مبني بر بررسي موضوع از موارد ديگر اين يادداشت تفاهم بود .

همچنين با توجه به افزايش ترانزيت ريلي از تركيه به ايران و آسيا و برعكس از تركيه به اروپا ، طرف ترك اعلام كرد دولت تركيه در برنامه سالهاي 2006 الي 2013 طرح احداث خط آهن شمال درياچه وان را در دست اقدام داردو طرف ايراني اظهار داشت مساعدتهاي لازم را در اين خصوص با طرف ترك انجام خواهد داد . علاوه بر اين طرف ترك مناقصه اي براي ساخت دو دستگاه فري بوت با ظرفيت هر دستگاه 50 واگن برگزار نموده كه مقرر است اين فري بوتها تا پايان سال 2007 به بهره برداري برسند.

توافق طرفين در خصوص برگزاري جلسه كارشناسي در روزهاي 8 و 7 آگوست 2006 در كاپيكوي ، به منظور اتصال سيستم نرم افزار ايستگاه هاي رازي و كاپيكوي از موارد ديگر مطرح شده در اين ديدار بود .

در اين يادداشت تفاهم طرف ايراني درخواست انجام اقدامات مربوط به كنترل گذرنامه و گمرك در داخل قطار مسافري كرد كه طرف ترك موافقت خود را مبني بر رايزني با سازمانهاي ذيربط و رفع اين مشكل تا پايان سال 2006 اعلام كرد .

همچنين طرف ترك نسبت به افزايش قطار مسافري تبريز _ وان _ تبريز به دو قطار در هفته مشروط به تأمين واگنها از سوي طرف ايراني موافقت كرد و وزارت راه و ترابري ايران در خصوص برگزاري اولين جلسه كميته مشترك دريايي در تهران اعلام آمادگي كرد .

وزارت راه و ترابري در پنجمين اجلاس كميسيون مشترك حمل و نقل پيشنهاد كرد : صدور مجوز حمل كالا به كشورهاي ثالث توسط ادارات راه و ترابري تركيه در ساير استانهاي آن كشور انجام شود . در حالي كه هم اكنون تنها در آنكارا انجام مي شود.

لینک