مديرعامل جديد موسسه ورزشي فرهنگي راه آهن معرفي شد

 

به دنبال استعفاي "مسعود معمايي" ، "بيژن شيري" به عنوان مديرعامل جديد موسسه فرهنگي ورزشي راه آهن آغاز به کار کرد.

شيري داراي تحصيلات عالي در رشته تربيت بدني و مدرس دانشگاه است که پيش از اين نيز به عنوان عضو هيات مديره موسسه فرهنگي ورزشي راه آهن فعاليت مي کرد.

در آيين توديع و معارفه مديرعامل اين موسسه که ديروز (20تير) با حضور اعضاي هيات مديره و سرپرست هيات هاي ورزشي راه آهن برگزار شد، از خدمات سه ساله معمايي و از    موفقيت هاي وي در امر ورزش راه آهن قدرداني شد.

"سيد حسن رسولي" رييس هيات مديره موسسه فرهنگي ورزشي راه آهن در اين آيين گفت: ورزش راه آهن داراي دو بخش کارگري و قهرماني است و سهم هريک از بخشها در سال جاري50درصد است.

وي با بيان اينکه ورزش راه آهن سابقه ديرينه دارد، افزود: وجود اين دو بخش، مديريت ورزش راه آهن را با پيچيدگي هايي مواجه کرده است.

وي اظهارداشت:  اگر در راه آهن صرفا برورزش کارگري وکارمندي تکيه شود، باخواسته ها و انتظارات جامعه و مسئولان ورزشي کشور مواجه شده و اگر بر ورزش قهرماني تاکيد شود، انتظارات مجموعه راه آهن تامين نخواهد گرديد.

رسولي هزينه هاي تيم داري به ويژه تيم فوتبال را روز به روز در حال افزايش دانست و گفت: اگر بين ورزش کارگري و کارمندي و ورزش قهرماني تعادل ايجاد کنيم به وظايف خود بهتر عمل خواهيم کرد.

شيري مديرعامل جديد موسسه فرهنگي ورزشي راه آهن گفت: برنامه جامع ورزش راه آهن با چشم انداز 10ساله طراحي شده و بر اين اساس پيش خواهد رفت.

وي افزود: در اين طرح تلاش خواهد شد، امکانات بيشتري براي توسعه ورزش کارکنان فراهم کنيم.      

وي گفت: باشگاه راه آهن به عنوان يکي از قديمي ترين باشگاهها مورد توجه مسئولان ورزش کشور است.

"سيد حسن موسوي نژاد" عضو هيات مديره موسسه فرهنگي ورزشي راه آهن نيز در ادامه اين آيين اظهار داشت: در زمان تصدي معمايي ورزش راه آهن يکي از بهترين دورانهاي خود را پشت سر گذاشت.

وي افزود: ورزش راه آهن در اين دوره از اداره کل امور رفاهي وخدمات منفک و ساختار جديد آن در قالب موسسه فرهنگي ورزشي شکل گرفت.

موسوي نژاد ضمن قدرداني از خدمات معمايي گفت: تدوين برنامه 10ساله ورزش راه آهن از ديگر اقدامات وي بود.

معمايي مديرعامل پيشين موسسه فرهنگي ورزشي راه آهن خواستار ارتقاي جايگاه ورزش راه آهن در جامعه شد.

در آغاز اين آيين حجت الاسلام بياتي سرپرست سازمان تبليغات اسلامي راه آهن با بيان احاديث و روايات اهميت ورزش در سلامتي جسم و روح انسان از ديدگاه ائمه معصومين را مورد بحث قرار داد.

لینک