رشد حمل و نقل در راه آهن اصفهان

 در سه ماهه نخست سال جاري بيش از 924ميليون تن کيلومتر کالا  از راه آهن اصفهان حمل شد که اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 7/15درصد رشد داشته است.

همچنين در سه ماهه اول امسال 771هزار تن کالا توسط 13 هزارو 500دستگاه واگن در اين ناحيه بارگيري و به مقاصد ديگر حمل شده است که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تناژ بيش از 37درصد و از نظر تعداد واگن بيش از 30درصد رشد نشان مي دهد.

لینک