دستور مدير عامل درباره رفع مشكلات پايگاه‌هاي بسيج

"سعيد نژاد" مدير عامل راه‌آهن در بخشنامه‌اي از اداره‌هاي كل ستادي و نواحي خواست نهايت تلاش خود را براي رفع مشكلات پايگاه‌هاي بسيج به عمل آورده و در انتصاب‌هاي رده‌هاي مختلف مديريتي، عضويت در بسيج را به عنوان يك ملاك موثر مورد توجه قرار دهند.

در اين بخشنامه آمده است:

"نظر به اهميت بسيج در ديدگاه بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران و جايگاه رفيع آن در قانون اساسي و با توجه  به حساس بودن مقطع زماني فعلي لازم است كه مديران محترم نهايت تلاش را در جهت رفع مشكلات پايگاه‌هاي بسيج با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود به عمل آورده و در انتصاب ‌هاي رده‌هاي مختلف مديريتي، عضويت در بسيج به عنوان  يك ملاك موثر مورد توجه قرار گيرد. "

لینک