با همكاري استانداري قزوين :

10 مركز امداد جاده اي به آمبولانس و امكانات امدادي مجهز مي شوند

هيأت وزيران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و استانداري قزوين را موظف كرد تا نسبت به تجهيز 10 مركز امداد جاده اي به آمبولانس و  امكانات امدادي اقدام كنند .

هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/85 كه در مركز استان قزوين تشكيل شد ، موافقت كرد : 1_ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري استانداري قزوين و رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل در سال 85 اقدام كند :

 الف _ تجهيز 10 مركز امداد جاده اي به آمبولانس و امكانات امدادي .

تبصره : مراكز مذكور توسط استانداري ياد شده ايجاد خواهند شد .

ب _ ارتقاي پايگاه انتقال خون استان به سطح اداره كل در سال 1385 .

تبصره : تجهيزات و ملزومات اداري اداره كل ياد شده توسط استانداري مزبور تأمين خواهد شد .

ج_ تأمين تجهيزات فني و آزمايشگاهي مربوط به واگذاري دستگاه زباله سوز در پايگاه مذكور.

د _ راه اندازي pcr بخش هاي پلاسما فريز ، انعقاد و hia  و تجهيز ترابري حمل و نقل خون و فرآورده هاي خوني .

هـ _ انجام مطالعات امكان سنجي براي احداث بيمارستان 32 تختخوابي آبيك تا شهريور 1385 و پيش بيني رديف هاي اعتباري در لايحه بودجه سال 1386 .

و _ تجهيز بيمارستان هاي استان به ICU و NICU و آنژيوگرافي و سي تي اسكن از محل اعتبار رديف 503832 در سال جاري .

ز _ احداث خوابگاه دانشجويي 300 نفره از محل تسهيلات بانكي طي سال هاي 1385 و 1386 .

ح_ اختصاص مبلغ 500 ميليون ريال براي تكميل مسجد بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي استان از محل اعتبار رديف 30214002 در سال 1385 .

ط _ تجهيز آزمايشگاه مرجع استان در سال 1385 از محل رديف 503832 پس از تأمين ساختمان مناسب توسط استانداري قزوين .

2_ معادل ريالي مبلغ 300 هزار دلار از محل اعتبارات نهاد رياست جمهوري براي تجهيز مراكز بهداشتي استان قزوين تخصيص مي يابد .

اين مصوبه با شماره 30502/35246 و در تاريخ 27/3/1385 به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ شده است .

لینک