سامانه رديابي قطار در شبکه ريلي آزمايش شد

 

 سامانه GPS/GSM براي رديابي لحظه به لحظه قطارها در شبکه ريلي امروز (۷تير) در   راه آهن مورد آزمايش قرار گرفت.

اين سامانه که با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و امور بين الملل راه آهن و شرکت "افراتاب" طراحي شده مي تواند موقعيت قطار، سرعت و ارتفاع آن را از طريق تلفن همراه به مرکز کنترل ارسال کند.

"بهنام صديقي" مدير پروژه ناوگان شرکت افراتاب گفت:کاربرد  اين سامانه در ناوگان ريلي  ارسال لحظه به لحظه وضعيت قطارها به مرکز کنترل است که از اين طريق مي توان از بروز حوادث پيشگيري و قطارهاي بر روي شبکه را بهتر مديريت کرد.

وي افزود: با استفاده از اين سامانه مي توان ارتباط صوتي با لکوموتيوران بر قرار و پيامهاي مکتوب به قطار ارسال کرد.

وي اظهار داشت: سامانه GPS/GSM در مکانهاي خارج از پوشش تلفن همراه، اطلاعات را ذخيره و در موقعيت مناسبتر به مرکز کنترل ارسال مي کند.

يک دستگاه از اين سامانه که بر روي قطار در حال حرکت محور تهران – زنجان نصب شده بود و موقعيت آن در مرکز نمايش داده مي شد، مورد آزمايش قرار گرفت و مديرکل حفاظت ايمني و سيرو حرکت نيز با استفاده از اين نرم افزار و از طريق تلفن همراه با لکوموتيوران اين قطار ارتباط برقرار کرد.

"محمد حسن اسماعيلي" مديرکل حفاظت ايمني و سيرو حرکت خواستار تکميل اين نرم افزار شد و گفت: اطلاع لکوموتيوران از انتهاي قطار، نمايش طول قطار، تعيين موقعيت دقيق قطار، نمايش ترانشه ها و پلهاي مسير حرکت قطار، از جمله مسايلي است که در طراحي هاي بعدي اين نرم افزار مي تواند مورد توجه قرار گيرد تا در ناوگان ريلي کاربردي تر شود

 

لینک