براي نخستين بار در كشور:

پل هاي استان خوزستان داراي شناسنامه فني شدند

مدير كل راه و ترابري استان خوزستان اعلام كرد: براي نخستين بار در كشور پل هاي استان خوزستان داراي شناسنامه فني شدند

   به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان خوزستان، خيراله خادمي با اعلام اين خبر هدف از صدور شناسنامه فني براي پل هاي استان را نگهداري بهينه و طبق بندي اطلاعات فني پل هاي استان برشمرد و اظهار داشت: با گذشت شش ماه از زمان اجراي اين طرح كه با هزينه 250 ميليون ريال توسط چهار گروه مهندسي مشاور براي نخستين بار در سطح ادارات كل وزارت راه و ترابري انجام شد بيش از 150 دستگاه پل بالاي10 متر شناسايي و براي آنها شناسنامه فني صادر شد.

 مدير كل راه و ترابري استان خوزستان از ديگر اهداف اجراي اين طرح را تأمين ايمني، بازديد به هنگام و برآورد سريع خسارات وارده بر اثرحوادث غيرمترقبه دانست و تصريح كرد اين شناسنامه ها شامل عكس، نقشه اجرايي، موقعيت جغرافيايي پل و اهميت تردد روزانه بر روي آن است كه با انتقال اين اطلاعات به پايگاه اينترنتي اداره كل راه و ترابري استان ضمن اطلاع رساني مناسب،  مورد استفاده دستگاه هاي اجرايي و برنامه ريزي استان نيز مي تواند قرار گيرد.

   خيراله خادمي خاطرنشان كرد: هم اكنون 10 درصد پل هاي مهم و حساس كشور در استان خوزستان واقع شده است كه به لحاظ دارا بودن منحصر به فردترين پل ها همچون، بزرگترين پلهاي زيرقوسي شهرهاي ايذه، نخستين پل كابلي كشور در شهرستان شوشتر و بزرگترين پل تك قوسي كشور در خرمشهر از اهميت خاصي برخوردار است.

 

لینک