نتايج برگزاري اولين جلسه گروه كاري كارشناسان راه آهن‌هاي اكو

 اولين جلسه گروه کاري کارشناسان راه آاهنهاي اکو  در خصوص تحقق اهداف خط اصلي راه آهن سراسري آسيا در روزهاي 29و30 خرداد 1385 در دبير خانه اکو با حضور کشورهاي عضو برگزار گرديد.

در اين اجلاس   شرکت کنندگان گزارش اقدامات انجام شده براي تحقق خط اصلي راه آهن سراسري آسيا و نيز حجم بار و مسافر در  مسير رفت و برگشت آلماتي ـ استانبول  ارائه نمودند.

 

ازمهمترين توافقات به عمل آمده در اين اجلاس مي توان به تعيين تعرفه پايه براي محاسبه حمل کانتينر هاي باردار و خالي بر اساس کانتينر/کيلومتر اشاره کرد که قبلاَ از هيچ مبناي مشخصي پيروي نميکرده و در هرکشوري متفاوت بود.

از آنجائيکه جدول زمانبندي و گراف مسير به جز در مورد ايران مشخص نبوده است، بجز در مورد ايران، از  اعضاء درخواست شد که براي مشخص شدن زمان سير کل مسير وبه لحاظ اهميت موضوع براي صا حبان کالا سريعاَ در خصوص اين موضوع اقدام نمايند.

مشکلات بخش فورواردري مسير نيز با حضور نماينده اي ازاين بخش  بررسي  و مقرر شد تا با همکاري راه آهنهاي عضو  اقدامات مشترکي در اين زمينه  انجام گيرد.

لینک