خبر-انتصاب

 

انتصاب معاون راهسازي اداره كل راه و ترابري كهكيلويه و بويراحمد

 و رئيس اداره راه و ترابري شهرستان گچساران

طي احكام جداگانه اي از سوي مهندس محمدرضا دارابي مدير كل راه و ترابري استان كهكيلويه و بويراحمد آقاي مهندس احمد جمشيدي به سمت معاونت راهسازي اداره كل مذكور و آقاي جعفر زاهدي دره شوري به سمت رئيس اداره راه و ترابري شهرستان گچساران منصوب گرديدند .

 

انتصاب مدير كل دفتر توسعه

منابع انساني بخش حمل و نقل

طي حكمي از سوي دكتر محمد جعفر اكرام جعفري معاون آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري آقاي مهندس ابوالفضل ميرجوان به سمت مدير كل دفتر توسعه منابع انساني بخش حمل و نقل منصوب گرديد.

لینک