خبر-يزد

                                    راهداران ميزبان استاندار                          

دكتر عاصي استاندار يزد با حضور در اداره كل راه و ترابري اين  استان ، در نشستي صميمي با راهداران ، بر تلاش هر چه بيشتر مديريت جهت رفع مشكلات تأكيد كرد .

بنا به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان يزد مهندس ميرسعيدي مدير كل راه و ترابري يزد در اين ديدار ضمن ارائه گزارش كاملي از پروژه هاي در دست اجرا و تشريح مشكلات بخش، خواستار توجه بيشتر مسؤولان استان به راهداري شد .

در اين جلسه مسؤولين ادارات راه و ترابري استان با اشاره به خسارات ناشي از كاهش شديد نيروي انساني مورد نياز جهت عمليات راهداري يادآور شدند : اگر در جهت استخدام نيروهاي مورد نياز گام اساسي برداشته نشود راهداري، و در نهايت شبكه راههاي استان با مشكل جدي مواجه خواهد شد .

در ادامه استاندار پس از شنيدن گزارش مدير كل راه و ترابري و تني چند از مسؤولين ادارات بر پيگيري لازم جهت حل مسائل اعتباري ، پرسنلي و خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز اداره كل راه و ترابري از طريق مراجع ذيربط استان تأكيد نمود .

وي در ادامه افزود : در سال جاري با دو بحث مواجه هستيم كه يكي از آنها تكريم ارباب رجوع به صورت جدي تر مي باشد كه اگر مديريت با تلاشي جدي تر در حل مشكلات پرسنل خود گام بردارد به صورت خودكار تكريم ارباب رجوع نيز انجام خواهد شد .

وي گفت : وقتي پرسنل توسط مجموعه مديريتي و مراجع ذيصلاح مورد عنايت و تكريم قرار گيرد و مشكلاتشان مرتفع گردد در جهت تكريم هر چه بيشتر ارباب رجوع تلاش خواهند كرد .

وي ادامه داد : يكي ديگر از مسايلي كه در سال جاري با آن روبرو هستيم مسئله جذب اعتبار مي باشد و بايستي دقت گردد تا مسايل مربوط به جذب به نحو احسن انجام گرفته و به سرانجام برسد .

دكتر عاصي در پايان جلسه به راهداران قول داد تا در سفر استاني رئيس جمهور مسايل و مشكلات راهداران را به ايشان منتقل نمايد . 

لینک