درآذربايجان شرقي:

13 پروژة راه هاي روستايي از طريق مناقصه واگذار شد

  13 پروژة راههاي روستايي شامل احداث، آسفالت، شن ريزي و بهسازي در استان آذربایجان شرقی از طريق مناقصه عمومي واگذار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي، احداث راه هاي كمش آباد از توابع شهرستان اهر به طول 5/4 كيلومتر، چوكانلو- چاراويماق به طول 75/2 كيلومتر، جهند نيز در شهرستان ميانه به طول 2/1 كيلومتر راه طوين – هفت چشمه ميانه به طول سه كيلومتر، راه سورق ق 1 در شهرستان ميانه به طول چهار كيلومتر از جمله اين راه ها است.

    همچنين شن ريزي راه روستايي دو پيق از توابع شهرستان اهر به طول 5/1 كيلومتر، راه سلطان آباد در كارگاه سراب چاراويماق به طول چهار كيلومتر، راه آغبلاغ – آلاكين چاراويماق به طول سه كيلومتر، احداث راه سريك – پيك چاراويماق به طول سه كيلومتر از پروژه هاي ديگر مي باشد.

    احداث راه بالسين – شريف آباد از توابع ميانه به طول دو كيلومتر، راه نيكجه به ميانه به طول 5/3 كيلومتر، بهسازي و آسفالت راه هاي بالشكندي – قره بلاغ به طول 10 كيلومتر و راه قرمزي كول – داش آلمالو آذرشهر به طول 5/2 كيلومتر از پروژه هاي اداره كل آذربايجان شرقي است كه به مناقصه عمومي گذاشته شده است.

     لازم به ذكر است پروژه هاي ذكر شده در ارديبهشت ماه از طريق مناقصه عمومي واگذار و به مرحلة اجرا درآمده است.

 

لینک