خبر -اصفهان

آزادراه امامزاده آقا علي عباس

 در استان اصفهان به بهره برداري مي رسد

مهندس حسن نيا مدير كل راه و ترابري استان اصفهان در جريان بازديد دكتر باغبانيان ، نماينده نطنز از راههاي اين شهرستان گفت: اميدواريم پروژه دوبانده شدن جاده آقاي علي عباس تا هفته دولت در سال جاري تكميل و به بهره برداري برسد .

گفتني است شهرستان نطنز داراي 193 كيلومتر راه اصلي و همين مقدار راه روستايي و در مجموع 668 كيلومتر راه همسنگ است كه هم اكنون پروژه هاي راهسازي اتصال بادرود به آزادراه اصفهان _ كاشان ، اصلاح و بهسازي سه راهي عباس آباد ، پروژه راه روستايي هنجن _ چيمه ، اجراي روشنايي ورودي نطنز _ اردستان _ بادرود به آزادراه اصفهان _ كاشان و پروژه بزرگراهي جاده امامزاده آقا علي عباس در اين شهرستان دردست اجرا مي باشد .

 

لینک