تلفن گوياي ارتباطات مردمي وزارت راه و ترابري

    اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري اعلام كرد : اين اداره كل از طريق تلفن گوياي ارتباطات مردمي آماده شنيدن نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي شهروندان عزيز مي باشد .

    اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري تصريح كرد : در راستاي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مردم ، و به منظور فراهم كردن زمينه مشاركت بيشتر و ارتباط مردم با مسئولان ، سيستم تلفن گويا به شماره  91و 82244090 آماده شنيدن نظرات و پيشنهادها مي باشد .

    همچنين صندوق الكترونيكي به آدرس publicrelation@mrt.ir نيز براي دريافت مطالب و موارد مورد نظر، تعيين شده است .

    تمام پيامها و مطالب ارسال شده توسط شهروندان در اين اداره كل بازخواني و دسته بندي و از                    زير مجموعه هاي وزارت راه و ترابري پاسخهاي آن پيگيري مي شود.

 

لینک