تخصيص عمده اعتبارات بخش راه و ترابري در استان لرستان

80 درصد از اعتبارات بخش راه و ترابري استان لرستان تخصيص داده شد.

   مدير كل راه و ترابري استان لرستان با بيان اين مطلب گفت: 500 ميليارد ريال براي اجراي طرح ها و پروژه هاي بخش راه و ترابري در نظر گرفته شد، كه بيش از 80 درصد آن تخصيص يافته است.

   عباس رضايي در شوراي حمل و نقل استان لرستان كه در پايان سال گذشته برگزار شده بود افزود: هم اكنون حدود 300 طرح در بخش راه و ترابري لرستان در دست اجرا است كه 230 طرح آن در راههاي روستايي به اجرا درآمده است.

    وي اظهار داشت: در مجموع 60 درصد اعتبارات راه و ترابري استان لرستان در بخش بهسازي و آسفالت راههاي روستايي هزينه مي شود.

    وي عمليات اجرايي در محور خرم آباد به بروجرد، تعريض محور خرم آباد به سه ر اه چالانچولان، عمليات اجرايي طرح چهارخطه چالانچولان، عمليات اجرايي طرح چهارخطه خرم آباد به كوهدشت،  خرم آباد به الشتر و بالعكس و كمربندي شمال شرقي خرم آباد را از طرح هاي دردست اقدام استان عنوان كرد.

لینک