6/1 ميليون نفر سال گذشته با واحد 139 رجاء تماس گرفتند

پارسال افزون بر يك ميليون و 600 هزار نفر با واحد اطلاع رساني 139 شركت قطارهاي مسافري رجاء تماس گرفتند .

به گزارش روابط عمومي شركت رجاء ، زمان پاسخگويي به سؤالات اين افراد يك ميليون و 500 هزار دقيقه به طول انجاميده كه همگي توسط اپراتور انجام شد .

افزون بر اپراتور ، بيش از 60 هزار و 600 نفر پاسخ خود را از طريق تلفن گويا دريافت كردند كه زمان پاسخگويي سه هزار و 600 ساعت بوده است .

براساس اين گزارش : يكهزار و 450 متقاضي اطلاعات مورد نياز خود را از طريق نمابر دريافت كرده اند كه افزون بر چهار هزار و 350 دقيقه زمان برده است .

گفتني است : از طريق اين شبكه تعداد 533 مورد شكايت و انتقاد از وضعيت قطارها ، بليت و فعاليتهاي بخش مسافري واصل شده كه پاسخ آن از طريق ارتباطات مردمي اين شركت ارسال شده است .

لینک