اداره راه و ترابري جديدالتأسيس داراي سرپرست شد

    سرپرست اداره راه و ترابري جديدالتأسيس اشنويه منصوب شد.

مهندس عباس فرومندي مدير كل راه و ترابري استان آذربايجان غربي طي حكمي، جلال محمدي را به عنوان سرپرست اداره راه و ترابري شهرستان اشنويه منصوب نمود.

   بنا بر اين گزارش شهرستان اشنويه به تازگي داراي اداره راه و ترابري شده است.

 

 

لینک