آزادراهها به دستگاههاي ثبت تخلفات هوشمند تجهيز مي شوند

اولين پروژه تجهيز آزادراهها به دستگاههاي ثبت تخلفات با نصب 32 دستگاه كنترل سرعت راداري ثابت در آزادراههاي كرج _ قزوين و تهران _ قم آغاز شد .

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري به لحاظ اينكه سرعت غيرمجاز عامل اصلي بروز تصادفات شديد رانندگي است و اغلب اينگونه تصادفات ، تلفات زيادي را برجا مي گذارد كنترل و كاهش سرعت غيرمجاز در آزادراهها اجتناب ناپذير است ، بنابراين استفاده از دوربين هاي سرعت سنج راداري ثابت تأثير بسزايي در كنترل تخلفات ، كاهش سرعت ميانگين و در نتيجه كاهش تعداد و شدت سوانح رانندگي خواهد داشت .

بنا بر اين گزارش جواد سقايي معاون دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اشاره به آغاز پروژه تجهيز آزادراهها به دستگاه ثبت تخلفات رانندگي گفت : اين پروژه با هدف ارتقاي ايمني محورهاي شرياني و كاهش سرعت و كاهش تلفات ناشي از بروز تصادفات شديد رانندگي ناشي از سرعت غيرمجاز اجرا مي شود .

وي با اشاره به اينكه فاز اول پروژه در نيمه اول امسال به پايان مي رسد محدوده اجراي طرح را برشمرد و گفت : مرحله اول اجراي پروژه در آزادراههاي تهران _ قم و كرج _ قزوين به صورت پايلوت در دستور كار قرار گرفت كه طي آن 32 دستگاه كنترل سرعت راداري ثابت همراه با بستر مخابراتي مربوطه نصب خواهد شد تا اطلاعات تخلفات سرعت غيرمجاز ثبت شده را به صورت Online  به مراكز كنترل در دو طرف آزادراه و نيز مراكز ستادي ارسال كند .

لینک