سرپرست اداره کل واگن های باری منصوب شد

دکتر محمد تلافی نوعانی معاون امور ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ايران طی حکمی مهندس عباس نقاشی را به عنوان سرپرست اداره کل واگن های باری منصوب کرد.

لینک