مدیر کل امور کارکنان وزارت راه و ترابری منصوب شد   

مجید ایرانمنش در طی حکمی از سوی معاونت توسعه و مدیریت منابع به سمت مدیر کل کارکنان وزارت راه و ترابری تعیین و محسوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری در این حکم آمده است: نظر به صلاحیت علمی، سوابق ارزنده تجربی جنابعالی و به موجب این حکم به سمت مدیر کل امور کارکنان تعیین و منصوب می شوید.

امیدوار است به یاری خداوند متعال و همیاری صمیمانه مدیران متعهد و کارشناسان پرتلاش در اجرای کامل کلیه امور مربوط به کارکنان شریف و ارزشمند وزارت راه و ترابری در ستاد مرکزی و سایر مراکز و شهرستانها و شهرها و بخشهای استانهای کشور موفق و مؤید باشید.

لینک