سمینار آموزشی اثرات فنی، اقتصادی اصلاح خاک و طرح روسازی انعطاف پذیربرگزار شد   

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری، این سمینار آموزشی صبح امروز چهارشنبه مورخه 27/3/88 با حضور جمعی از مدیران کل ستادی و راه و ترابری استانها و در محل سالن کنفرانس ساختمان شهید دادمان وزارت راه و ترابری برگزار می گردد و تا ساعت 16 نیز ادامه خواهد داشت.

بنابراین گزارش دکتر هاشمیان مدرس دانشگاه تربیت مدرس استاد این سمینار آموزشی می باشد و محتوای موارد مطروحه به شرح ذیل است:

1ـ معرفی انواع روشهای اصلاح خاک

2ـ معرفی روشهای تثبیت خاک

3ـ مزایای استفاده از هر کدام از روشهای تثبیت

4ـ آزمایشات آزمایشگاهی

5ـ روشهای اجرای تثبیت خاک

6ـ بررسی نمونه های اجرا شده در کشور

7ـ طراحی و آنالیز اقتصادی اولیه

8ـ مطالعه موردی اثرات فنی و اقتصادی تثبیت آهکی

9ـ ارزیابی موردی اثرات فنی تثبیت

10ـ طراحی و آنالیز اقتصادی نهایی

11ـ نتیجه گیری از تثبیت

 

لینک