تسليت

    مهندس حاج حميد الوندي از نيروهاي متخصص و متعهد اداره كل راه و ترابري استان كرمانشاه در حين انجام مأموريت بر اثر سانحه رانندگي در جاده سنقر كرمانشاه ديار فاني را وداع گفت .

   از اينرو با نهايت تأثر و تأسف درگذشت آنمرحوم را به همكاران تسليت عرض نموده و براي وي غفران الهي و خانواده محترمشان صبر و سلامتي مسئلت مي نمائيم .

لینک