قائم مقام معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل منصوب شد

سعيد ايزديان  طي حكمي با حفظ سمت به عنوان قائم مقام معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، دكتر حميد بهبهاني معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري تاكيد كرده است: با عنايت به سوابق و تجربيات و نظر به حجم امور جاري معاونت به موجب اين ابلاغ با حفظ سمت به عنوان قائم مقام اين معاونت منصوب مي شويد.

مهندس ايزديان مجاز به امضاي كليه مكاتبات، اسناد و پيگيري امور معاونت مي باشد.

لینک