روش هاي نوين تعيين مشخصات و ارزيابي روسازي راه منتشر شد

  كتاب روش هاي نوين تعيين مشخصات و ارزيابي روسازي راه توسط معاونت آموزش ، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري منتشر شد .به گزارش اداره كل روابط عمومي اين كتاب كه در چهار فصل و 140 صفحه منتشر گرديده است به معرفي انواع روشهاي مطالعه و تعيين مشخصات مصالح روسازي اعم از آزمايش هاي تجربي و عملكردي و روشهاي مخرب و غيرمخرب مي پردازد.

دراين كتاب روش هاي غيرمخرب انواع دستگاههــاي FWD ، دستگاههـاي اندازه گيري مقاومت لغزندگي و اندازه گيري ناهمواري رويه  (iRi) مورد بررسي قرار گرفته و به معرفي آزمايش هاي سريع روسازي (APT) و انواع مختلف آنها شامل خطي ، دايره اي و مركب كه در كشورهاي مختلف جهان تاكنون مورد استفاده قرار گرفته است ، پرداخته مي شود .

لینک