برگزاري هجدهمين اجلاس رؤساي راه آهنهاي خاورميانه (DGMO)

هجدهمين اجلاس رؤساي راه آهنهاي خاورميانه با حضور راه آهنهاي ايران ، عربستان ، تركيه ، سوريه ، اردن ( حجاز) ، اردن ( عقبه) و معاون بخش اجرائي اتحاديه بين المللي راه آهنها (UIC) و دبير كل اتحاديه راه آهنهاي عرب (UACF) ، مورخ 24 _ 23 خردادماه 1385 در كشور تركيه ( استانبول) برگزار گرديد .

مهمترين موارد مطرح شده در اين اجلاس مي توان به بررسي استراتژي خريد يكنواخت براي كشورهاي عضو با استفاده از مهمترين شيوه مناقصه و استفاده از فيشهاي استاندارد UIC  ، كاهش زمان توقف قطارها در نقاط مرزي و بررسي مشكلات گمركي و گذرنامه در مرز ايران و تركيه و از تركيه به سمت كشورهاي سوريه و عراق ، پيشنهاد بررسي مشكلات حمل و نقل كشورهاي CIS و كشورهاي عضو DGMO همزمان با اجلاسهاي اخير UIC و OSJD ، ايجاد وب سايت جهت ورود اطلاعات كشورهاي عضو CMO در شبكه (IT) ، تهيه مشخصات جديد خطوط ريلي با استفاده از پيشنهادات و استانداردهاي ارائه شده توسط راه آهن سوريه ، تكميل خطوط گسسته بين راه آهنها ا ز جمله راه آهن سوريه و اردن  ، ايران و عراق ، ايران و روسيه ، ايران و پاكستان ، سوريه و لبنان ، همچنين بررسي پيش نويس تأسيس آكادمي توسط مقامات و مسئولين عاليرتبه اعضاي DGMO تا جولاي 2006 و تصويب آن توسط مسئولين آموزشي كشورهاي عضو  در نيمه سپتامبر 2006 و فعاليت آكادمي تا آوريل 2007 ، بررسي مشكلات مربوط به حمل و نقل بين المللي واگنهاي باري در بين كشورهاي عضو DGMO اشاره نمود .

 لازم به ذكر است كه مقرر شد اجلاس بعدي  DGMO در آوريل سال 2007 در تهران همزمان با اجلاس مجمــع منطقه اي (UIC) برگزار شود .

لینک