30 طرح راه و ترابري در لرستان بهره برداري شد

30 طرح راه و ترابري در نقاط مختلف استان لرستان به بهره برداري رسيد.

مدير كل راه و ترابري استان لرستان با اعلام اين مطلب گفت: اين طرح ها شامل احداث، بهسازي، آسفالت، روكش آسفالت، مطالعه و بازسازي محورهاي اصلي و راههاي روستايي استان شده است.

مهندس عباس رضايي بهسازي و آسفالت راه كيگوران، كشكوره، سراب صندل، اميرآباد، كرم آباد، كريم آباد، گلستانه، تنگ كبود، گلابي، چواري، باباگردعلي، احداث پل عابر پياده آبشار بيشه، نصيرآباد، روكش آسفالت راه روستايي چرخستانه، احداث راه روستايي كركر و مطالعه و بازسازي و اجراي پل دمرود افرينه و چم شهران را از جمله اين طرح ها برشمرد.

وي حجم عمليات انجام شده در اجراي اين طرح ها را بيش از 180 كيلومتر عنوان كرد و اظهار داشت: عمليات اجرايي برخي از اين طرح ها از سال 83 آغاز شده است.

وي تصريح كرد: براي اجراي اين طرح ها اعتباري بالغ بر 51 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه شده است.

 

لینک