برپايي آزمون استخدامي در راه و ترابري سيستان و بلوچستان

آزمون استخدامي اداره كل راه و ترابري سيستان و بلوچستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي راه و ترابري سيستان و بلوچستان، آزمون استخدام پيماني به منظور جذب نيروهاي متخصص در رشته هاي عمران، حسابداري و حقوق در محل سالن ورزشي اداره كل راه و ترابري برگزار شد.

بر اين اساس از بين 96 نفر متقاضي دو نفر براي رشته عمران ودو نفر براي رشته هاي حسابداري و حقوق پذيرفته شدند.

                   

لینک