پایگاه انگلیسی امور بین الملل راه آهن افتتاح شد

 

سایت انگلیسی اداره کل امور بین الملل با هدف حضور فعال راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کلیه فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل ریلی و در عرصه های جهانی راه اندازی شد.
پایگاه انگلیسی امور بین الملل راه آهن افتتاح شد
سایت انگلیسی اداره کل امور بین الملل با هدف حضور فعال راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کلیه فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل ریلی و در عرصه های جهانی راه اندازی شد. مجموعه مطالب این پایگاه اینترنتی تبیین جایگاه راه آهن در منطقه و معرفی توانمندی های راه آهن به مخاطبین سایر نقاط جهان گردآوری شده است زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت در طرح های فراملی را فراهم ساخته و نقش مناسبی را در توسعه جابجایی کالا و مسافر ایفاد می نماید. پایگاه اینترنتی اداره کل امور بین الملل دربردارنده سرفصل های آشنایی با اداره کل امور بین الملل و اهداف آن، همکاریهای مشترک بین المللی با کشورهای منطقه و جهان، حضور در سازمان های بین المللی، کریدورهای عبوری ایران به همراه نقشه های مربوطه و آمار ترانزیت، توانمندی های راه آهن و شرکتهای تابعه و سایت های مرتبط ریلی می باشد.
علاقه مندان جهت استفاده از مطالب سایت می توانند به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

                                                                                      www.international.rai.ir/eng

لینک