خط آهن برقي تهران – مشهد ساخته مي شود

معاون برنامه ريزي و امور بين الملل راه آهن از احداث خط آهن برقي تهران – مشهد خبر داد و گفت: هيات دولت در سفر به خراسان رضوي سه ميليارد تومان اعتبار براي آغاز اين طرح پيش بيني کرد.

پيش از اين، مطالعه توجيه اقتصادي احداث اين خط از سوي دانشکده مهندسي راه آهن صورت گرفته بود.

"عباس قربانعلي بيک" در جمع شرکتهاي مشاور ساخت خطوط راه آهن افزود: يکي از خواسته هاي مسئولان استانها در سفرهاي استاني هيات دولت توجه به حمل ونقل به ويژه حمل ونقل ريلي است.

وي تصرح کرد: گرچه ايران در حال حاضر از نظر توسعه خطوط ريلي پس از چين دومين کشور جهان است، ولي کم توجهي که در گذشته اتفاق افتاده، موجب شده است که توسعه شبکه ريلي با تاخير يکصد ساله انجام شود.

وي با اشاره به اينکه ايمني بالا، حمل انبوه ، مصرف سوخت کمتر و سازگاري با محيط زيست از جمله نقاط قوت راه آهن است، اظهار داشت: طولاني و پرهزينه بودن پروژه هاي ريلي نقاط ضعف توسعه راه آهن به شمار مي آيد و اين مسايل سرعت اجراي طرحها را با کندي مواجه مي کند.      

معاون برنامه ريزي و اموربين الملل راه آهن گفت: طراحي ومهندسي مناسب خطوط راه آهن مي تواند نقش مهمي در اجراي سريع و کاهش هزينه ها  ايفا کند.

وي از شرکتهاي مشاور در ساخت خطوط راه آهن خواست تدابيري اتخاذ کنند تا طرحها سريعتر و ارزان تر به ثمر رسيده و در موقع بهره برداري دچار مشکل نشوند.

"محمد دهقانپور" مديرکل راه آهن شرق نيز با بيان اينکه ساخت راه آهن يکهزار کيلومتري بافق – مشهد 2سال کمتر از موعد مقرر، يکي از افتخارات صنعت ريلي کشور است، گفت: اين خط آهن که بيش از يکسال است، به بهره برداري رسيده داراي برخي مشکلات است که طراحي مناسب مي توانست از بروز آن جلوگيري کند.

"محمد زاده" مديرکل خط و ابنيه فني نيز مهندسي راه آهن را پيچيده و چند وجهي دانست و خواستار هماهنگ سازي ميان نيازهاي بهره بردار و طراحان خطوط شد.

در ادامه اين نشست نمايندگان شرکتهاي مشاور ساخت خطوط راه آهن ضمن بيان نظرات خود در مورد مسايل مطرح شده، پيشنهاد کردند که در طراحي و احداث خطوط جديد واحدي براي  تطبيق طرحها با نيازهاي واقعي بهره برداران ايجاد شود تا پس از بهره برداري از بروز مشکلات پيشگيري شود.

لینک