پيشنهاد درخصوص راهكارهاي افزايش بنيه پيمانكاران راهسازي بومي

 

مقدمه: با توجه به سياست دولت مركزي در خصوصي سازي كارهاي تصدي گري و تاكيد بر اعمال حاكميت دستگاه هاي دولتي طبيعي است كه برنامه ريزي و سياست گذاري استاني نيز بايد بر اين مبنا طراحي، پيشنهاد و پشتيباني گردد. يكي از پتانسيل هاي موجود در اين خصوص وجود پيمانكاران بومي مي باشد كه مي توانند در اين خصوص دولت را ياري رسانده  منافع منطقي خود را نيز داشته باشد. متاسفانه قوانين موجود و اعمال سليقه اي ارجاع كار و محدوديت قانوني مصوب باعث شده تا اين گروه از سازندگان با مشكلات و معضلات زيادي موجه گشته به طوريكه هيچگونه پيشرفتي از لحاظ كمي  وكيفي براي آنان صورت نگرفته است به عنوان مثال مي توان برخي از مشكلات مبتلا به آن را به شرح زير برشمرد .

وجود پيمانكاران شخص حقيقي باعث شده كه در برگزاري مناقصه قيمت پايين تري پيشنهاد نمايند . شركتهاي رتبه بندي شده برنده كار نشوند علت اين كار درواقع كم بودن هزينه هاي دفتري و نداشتن پرسنل فني كافي مي باشد در صورتي كه شركت هاي ديگر هم داراي دفتر ساختماني و هم براي پرسنل فني و اداري و حسابداري مي باشند كه قاعدتاً بايد قيمت بالاتري پيشنهاد نمايند كه معمولاً مورد قبول اعضاي كميسيون قرار نمي گيرد . البته اين كار باعث شده كه كيفيت كارهاي فني در استان كاهش پيدا كند زيرا با توجه به قيمت پايين شخص حقيقي سعي مي كند از پرسنل فني كه داراي هزينه هستند استفاده نكند و از كميت و كيفيت كار هم مي كاهد.

2_ مشكل مهم ديگر در مناقصه هاي محلي اين است كه متأسفانه هر كس قيمت پايين تري پيشنهاد مي دهد مورد قبول واقع مي شود در صورتي كه قانوناً و منطقاً بايد قيمت مزبور تجزيه و تحليل شود تا اگر با قيمت پيشنهادي امكان كار كردن موجود نباشد بايد قيمت هاي بالاتر را برنده اعلام كنند كه متأسفانه اين كار باعث شده كه كيفيت كارها در استان كاهش پيدا كرده و پيمانكاران قادر نباشند تجهيزات و وسايل و نيروهاي انساني جديد تأمين كنند و مسال به سال ضعيف تر مي شوند .

3_ يكي از مشكلات عمده ديگر براي پيمانكاران راهسازي تأمين ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين مي باشد . اين ماشين آلات داراي قيمت هاي بالايي مي باشند كه امكان خريد آنها از خارج مقدور نيست و خريد آنها از داخل كشور هم هزينه كمتري نمي برد . يادآوري مي شود كه ماشين آلات موجود پيمانكاران راهسازي به علت فرسودگي زياد داراي هزينه تعميرات فوق العاده زياد مي باشد كه پيمانكار مربوطه قادر به كار نيست و اگر مجبور به اجراي كار باشد متحمل هزينه هاي گزاف مي شود و با توجه به مقدمه بالا جهت رفع مشكلات و تنگناهاي پيمانكاران محلي پيشنهادات زير جهت استحضار و اقدامات به استحضار مي رسد .

1_ ارتقاء رتبه بندي پيمانكاران محلي در استان انجام شود زيرا مراجعه آنها به تهران مشكل و باعث مي شود كه آنها در ليست سراسري قرار گرفته و براي كارهاي بهتر كه در سطح كشور فراوان هست از استان عزيمت نمايند .

2_ بانگاه ويژه به استان سقف ريالي هر رتبه در استان افزايش يابد تا براي تقاضاي كار با مبلغ زياد، شركت كننده ها بيشتر شوند ضمن اينكه اين كار باعث رقابت با پيمانكاران غيرمحلي علاقمند به كار در استان مي گردد .

3_ پيشنهاد مي شود با توجه به هزينه هاي گزاف خريد ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين و تعميرات ماشين آلات فرسوده مجوز ويژه اي از طرف مقامات كشوري اخذ گردد تا پيمانكاران محلي از طريق بندر آزادراه چابهار ماشين آلات مذكور را بدون گمرگ وارد استان نمايند مشروط بر اينكه دستگاههاي مذكور در فعاليت هاي عمراني استان مشغول به كار باشند . اين كار باعث مي شود كه مثلاً به جاي خريد يك لودر سه دستگاه لودر وارد استان نمود . اين عمل ضمن افزايش توان ماشين آلات با توجه به نو بودن دستگاهها هزينه تعميرات را نيز پايين مي آورد باعث كاهش قيمت پيشنهادي پيمانكاران خواهد گشت . همچنين اين كار در تسريع و بهره برداري و كيفيت پروژه ها فوق العاده مؤثر است ضمن اينكه انگيزه آنان را نيز بالا مي برد .

 

* عبدالجليل شهنوازي ميرجاوه

 مدير کل راه و ترابری استان سيستان و بلوچستان

لینک