به منظور جايگزيني سريع پلهاي تخريب شده در اثر حوادث غير مترقبه

100 دهانه پل موقت در كشور ساخته مي شود

 

يكصد عدد پل موقت خرپايي به منظور استفاده در حوادث غيرمترقبه در كشور در حال ساخت مي باشد .

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري ، مهندس احمد مجيدي معاون وزير و رئيس گروه حمل ونقل ستاد حوادث غير مترقبه كشور با اعلام اين خبر ، اظهار داشت : پلهاي خرپايي با عرض حدود پنج متر و دهانه هاي30 تا 60 متر تا پايان امسال آماده خواهند شد و بين استانهاي مختلف كشور توزيع خواهد شد .

     معاون وزير راه و ترابري تأكيد كرد : اين پلها صرفاً در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه در حوزة حمل و نقل بطور موقت تا احداث پل ثابت استفاده خواهند شد .

      وي ادامه داد : در سال گذشته 35 ميليارد ريال صرف بازسازي محور ارتباطي جنگل گلستان به خراسان شمالي شده است و براي تكميل اين پروژه كه تخريب آن ناشي از سيل سال گذشته بوده است ، 35 ميليارد ريال ديگر از ستاد حوادث غيرمترقبه كشور درخواست گرديده است .

      مهندس مجيدي اعلام كرد : در سال گذشته ستاد حوادث غيرمترقبه حدود 130 ميليارد ريال به دبيرخانه ستاد حوادث غيرمترقبه وزارت راه و ترابري اختصاص داد . كه از اين ميزان دو ميليارد ريال صرف امور مطالعاتي شده است .

     معاونت اشتغال وزارت راه و ترابري بيان كرد : پيشنهادهاي اجراي پروژه هاي جديد در بخشهاي مختلف حمل و نقل در خصوص حوادث غيرمترقبه در حال تهيه است كه بزودي به ستاد حوادث غيرمترقبه كشور ارائه مي شود . 

 

لینک