توصيه هاي ايمني در فصل زمستان

   با توجه به شرايط جوي و ويژگي هاي معابر برون شهري در فصل زمستان رانندگان محترم وسايل نقليه    مي بايست براي انجام تردد ايمن در راه هاي كشور اعم از آزادراه، بزرگراه، راه اصلي و فرعي نكات زير را 100 درصد رعايت نمايند.بنا بر اين توصيه مي شود نكات ايمني زير را براي داشتن سفري ايمن وعاري از هر گونه سانحه، خصوصآ در محورهاي مه گير، يخ زده و درحال ريزش برف و باران جدي بگيريد.

1-   « آهسته برانيد» اين توصيه را به عنوان اولين و مهمترين توصيه در فصل زمستان به خاطر بسپاريد، حتماً       مي دانيد كه علت اصلي بيشتر سوانح رانندگي سرعت بيش از حد است، حالا اگر به اين مسأله شرايط بد آب و هوايي و لغزندگي جاده نيز افزوده شود، خطر احتمالي دوچندان خواهد شد. بنابراين هميشه به ياد داشته باشيد كه حد مجاز سرعت تنها براي سطوح خشك جاده و شرايط خوب آب و هوايي درنظر گرفته شده است. و        مي بايست بسيار آهسته تر رانندگي نماييد.

2-   در زمستان بايد فاصله خودروي شما با خودروي جلويي در مقايسه با ساير فصول سال بيشتر باشد زيرا به خوبي آگاه هستيد كه روي جاده اي كه يخ زده، بعد از ترمز كردن، لغزندگي بر روي سطح جاده بيشتر خواهد شد.

3-   « حواستان به خودروهاي سنگين راهداري باشد» در مواقع بارش سنگين برف ماشين آلات راهداري براي باز كردن جاده ها فعال مي شوند و حركت كندي دارند، لذا هميشه فاصله ايمن خود را با اين ماشين آلات حفظ كنيد.

4-   شيشه ها، آينه ها و چراغ خطر را از برف و يخ پاك كنيد، به خصوص اگر اتومبيل شما فاقد امكاناتي مثل گرم كن شيشه ها و گرم كن آينه بغل است.

5-      در روزهاي برفي با چراغ جلوي روشن و نور پايين حركت كنيد.

6-   شب زمان مناسبي براي رانندگي نيست، بعضي از افراد براي اينكه به راهبندان نخورند شب ها سفر مي كنند،  اين كار خطرات خاصي را در پي دارد، به خصوص اينكه ميزان يخ زدگي در شب بيشتر است.

7-   لباس گرم، زنجير چرخ، وسايل اضطراري مثل جعبه كمك هاي اوليه، نقشه مسير، دستكش و يك عدد تابلو خطر در صندوق عقب بگذاريد.

8-      درجه بخاري اتومبيل تان را خيلي زياد نكنيد زيرا گرماي زياد حالت خواب آلودگي ايجاد كرده و ضريب خطاي راننده را افزايش مي دهد.

9-   قبل از سفر از وضعيت آب و هوايي مسير سفرتان مطلع شويد براي اين كار مي توانيد از سايت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي www.tto.ir و با شماره تلفن هاي 141 اطلاعات راه ها، 88255555 اطلاعات راه هاي پليس راه، 88925252 سامانه اطلاع رساني مكتوب وزارت راه و ترابري، 134 اطلاعات آب و هوا و يا به سايت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به آدرس اينترنتي www.tto.ir و سايت اطلاع رساني سازمان هواشناسي به نشاني www.weather.ir مراجعه نمائيد.

10- از نقاط كور و حادثه خيز مسيرتان آگاه باشيد، آينه بغل ها و آينه جلو را طوري تنظيم كنيد كه ديدتان بي عيب و نقص باشد.

11- قبل از سفر از لحاظ فني اتومبيل تان را بررسي كنيد. به عنوان مثال از سالم بودن تيغه برف پاك كن و درست كار كردن بخاري وسيله نقليه خود اطمينان حاصل كنيد.

12- باك بنزين را پر نگه داريد زيرا در فصل زمستان در صورت نقص فني و يا هر حادثه ديگري كه موجب بسته شدن جاده شود، باك بنزين تنها منبع گرم كننده سرنشينان است.

13- وضعيت اتومبيل تا حدود زيادي گوياي راننده آن است، اگر در جاده ديديد خودرويي مدام خط عوض كرده و يا خودرو آن فرسوده و نا ايمن است امكان دارد راننده آن از شرايطي غيرعادي برخوردار باشد. پس تا جاي ممكن از نزديك شدن به اتومبيل اش پرهيز كنيد.

14- نسبت به سالم بودن تايرهاي ماشين تان در فصل زمستان مطمئن شويد زيرا در غير اينصورت احتمال سر خوردن در شيب جاده و برخورد با گاردريل و ديگر ابنيه كنار جاده بعيد نمي باشد.

لینک