راهدار نمونه كشور از اداره كل راه و ترابري تهران برگزيده شد

 

   رئيس اداره ايمني راه و ترابري استان تهران تنديس راهدار نمونه كشور را دريافت كرد.

   به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان تهران، مهندس فريبرز واحدي كه با ايجاد نوآوري هايي در زمينه ايمن سازي راه ها و كاهش تلفات جاده اي، نقش بسزايي را در نگهداري راه هاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استان تهران ايفاد نموده است، به عنوان راهدار نمونه معرفي شد.

   وي پس از سالها فعاليت طولاني در امر راهداري در نخستين همايش حمل و نقل عمومي كشور از وزير كشور تنديس راهدار نمونه را دريافت كرد.

 

لینک