سال جاري

بيمه مركزي ايران 14 ميليارد تومان به ايمني جاده اختصاص مي دهد

   سازمان بيمه مركزي ايران تاكنون پنج ميليارد تومان براي خريد تجهيزات ايمني راهها با نظارت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به پليس راه كشور پرداخت كرده است و 14 ميليارد تومان ديگر نيز به ايمني جاده ها اختصاص خواهد داد.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، شكري معاون پيشگيري و ايمني بيمه مركزي ايران كه در هجدهمين جلسه كميسيون ايمني راهها در وزارت راه و ترابري سخن مي گفت از اصلاحيه بيمه شخص ثالث خبر داد و گفت: مجلس در حال بررسي ضوابط بيمه شخص ثالث است.

   در اين كميسيون كه با حضور وزير راه و ترابري، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، رئيس پليس راه و ديگر اعضا برگزار شده بود، آقاي شكري تصريح كرد: بايد بيمه نامه از خودرو به نام رانندگان تغيير يابد زيرا كه در حال حاضر بيمه شخص ثالث تأثيري در رفتار راننده ندارد. در حالي كه با شيوه جديد، با در نظر گرفتن سوابق خسارات پرداخت شده براي يك فرد، هزينة بيمه بيشتري را براي راننده خاطي در نظر گرفت و براي افرادي كه خسارات كمتري داشته اند تخفيف هايي در نظر گرفته شود.

    شكري خاطرنشان كرد: سازمان بيمه مركزي ايران به دنبال دريافت نتيجة پرداخت مبلغ پنج ميليارد تومان در كاهش سوانح رانندگي و ايمني راهها مي باشد و چنانچه اثرات آن در كاهش سوانح قابل توجه باشد بيمه ها تشويق به سرمايه گذاري بيشتري در زمينه تجهيز و ايمني راه ها خواهند شد.

 

لینک