وزير راه و ترابري اعلام كرد:

راه آهن قزوين – رشت به 150 ميليارد تومان بودجه نياز دارد

وزير راه و ترابري با اعلام اينكه امسال 30 ميليارد تومان اعتبار براي راه آهن قزوين به رشت در نظر گرفته شده است، بيان داشت: حدود 150 ميليارد تومان اعتبار براي تكميل خط راه آهن اين مسير مورد نياز است.

 به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي در ديدار با سفير جمهوري آذربايجان، اظهار كرد: راه آهن قزوين – رشت در سه قطعه شامل يك قطعه از طرف رشت و دو قطعه در طرف قزوين در حال انجام است كه براي تسريع در انجام اين پروژه لازم است در بودجه سال آينده اعتبار بيشتري براي اين پروژه درنظر گرفته شود.

 وي خاطرنشان كرد: به شركتهاي روسي پيشنهاد شده است از طريق پيش پرداخت هزينه حمل و نقل در مسير ريلي رشت به انزلي، در اجراي سريع تر پروژه مشاركت داشته باشند.

مهندس رحمتي در ديدار با عباسعلي حسن اف خاطرنشان كرد: تعرفه كاميون هاي ترانزيت كه به جمهوري آذربايجان وارد مي شود زياد و به صورت رسمي و غيررسمي دريافت مي شود كه بايد براي امنيت اين كريدور كه اهميت ويژه اي دارد نظم و انضباط حاكم و براي سرمايه گذاري امنيت لازم برقرار شود.

    وزير راه و ترابري اظهار اميدواري كرد: هشت كيلومتر راه آهن و ساخت پل آستارا به آستارا سريع تر انجام شود.عباسعلي حسن اف نيز در اين ديدار با دعوت از وزير راه و ترابري براي سفر به جمهوري آذربايجان بر اجراي توافقنامه حمل و نقل بين دو كشور تأكيد كرد و گفت: ساخت پل آستارا به آستارا در ترانزيت كالا از خليج فارس و اقيانوس هند به دورترين كشورهاي اروپايي نقش مهمي دارد و سالانه 26 تا 30 ميليون تن كالا مي تواند در اين مسير جابجا شود.

 سفير جمهوري آذربايجان با دعوت از وزير راه و ترابري كشورمان براي ديدار از اين كشور، خاطرنشان كرد: تأسيس شركت اتوبوسراني از شهر گنجه در غرب جمهوري آذربايجان به بيله سوار و شركت هاي مسافري بين اردبيل و باكو و ديگر مسيرها ضروري به نظر مي رسد.

وي در پايان اين ديدار يادآور شد كه ساخت پل جلفا به جلفا در كنار پل راه آهن ضروري به نظر مي رسد.

لینک