معرفي توانمندي هاي راه آهن در نمايشگاه حمل ونقل و ترانزيت

راه آهن جمهوري اسلامي توانمندي هاي خود را در نمايشگاه حمل ونقل و ترانزيت که سه شنبه با حضور وزير راه و ترابري، و زير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و دست اندرکاران حمل ونقل آغاز به کار کرد، در معرض ديد بازديد کنندگان قرار داد. اين نمايشگاه با حضور 160 شرکت کننده از صنايع و شرکت هاي مختلف در فضاي 11هزار متر مربع در نمايشگاه بين المللي تهران داير و تا اول ديماه پذيراي علاقه مندان است. بخشهاي مختلف راه آهن به ويژه سيرو حرکت، حفاظت ايمني، ارتباط وعلايم، بازرگاني و بازاريابي و شرکت قطارهاي مسافري رجا با حضور در اين نمايشگاه به معرفي توانمندي هاي حمل ونقل ريلي در امر ترانزيت مي پردازند. همچنين بيش از 40شرکت حمل ونقل و صنايع ريلي خصوصي و دولتي در مساحتي بيش از 1000متر مربع دستاوردهاي فني، مهندسي و نرم افزاري خود را در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار داده اند. در اولين ساعات آغاز به کار اين نمايشگاه مديرعامل، معاون اداري ومالي و جمعي از مسئولان و کارشناسان راه آهن و ديگر دست اندرکاران حمل ونقل از غرفه راه آهن بازديد کردند. راه آهن در زمان حاضر از طريق خط آهن سرخس – بندرعباس کالاهاي ترانزيتي کشورهاي آسياي ميانه را به خليج فارس منتقل مي کند. مرز بازرگان نيز از ديگر محور هاي فعال راه آهن جمهوري اسلامي ايران در زمينه حمل ونقل ترانزيتي است. احداث خطوط ريلي بم – زاهدان براي اتصال به پاکستان و شبه قاره هند، ساخت محور قزوين – رشت – آستارا براي برقراري ارتباط ريلي با روسيه، اتصال شبکه ريلي به عراق، سوريه و مديترانه و افغانستان از جمله طرحهاي مهم راه آهن در زمينه گسترش خطوط ترانزيتي است. علاقه مندان براي بازديد از نمايشگاه حمل ونقل وترانزيت و غرفه راه آهن مي توانند از ساعت 9صبح تا 17به سالن 38نمايشگاه بين المللي تهران مراجعه کنند.

لینک