در نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت

حضور فعال ادارات، شركت ها و مؤسسات بخش حمل و نقل جاده اي

حضور فعال سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و تعدادي از ادارات كل راه و ترابري در نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت. مهندس محمد بخارايي معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي سه بر از نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت بازديد به عمل آورد. بنابر گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري ادارات كل راه و ترابري كشور به همراه شركت هاي سازنده، مشاور و نگهدار راهها و ابنيه جاده اي و همچنين شركت هاي سازنده وسايل نقليه سنگين و عمومي حضوري چشمگير در سالن 35 نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت داشتند. براساس اين گزارش شركت هاي مختلفي از جمله شركت حمل و نقل بين المللي ج.ا.ا، اداره كل راه و ترابري هرمزگان، خوزستان، ايلام ، خراسان رضوي، شركت راهداران كشور، شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، شركت تجهيزات ايمني راهها، اداره كل راه روستايي وزارت راه وترابري، شركت ايزراه، بيندر راه، مهندسي آب و خاك، دره ساز شيواكاران ساحل، ره گستر نفت، سرريزسازان، رجكو، هپكو، آژند برج، لجود؛ شركت حمل و نقل داخلي و بين المللي جوان سير، ايران خودرو ديزل، شركت رنگهاي ترافيكي روناس، آذين راه شرق، رنگان، پيشرويدك، حمل و نقل بين المللي زنجيره و دهها شركت ديگر به معرفي تجهيزات و تكنولوژي خود در زمينه حمل و نقل پرداختند.

بزرگراه جم - عسلويه هفته آينده افتتاح مي‌شود

مديرعامل شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور از افتتاح بزرگراه ۴۵جم - عسلويه در هفته آينده خبرداد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري صادق افشار كه روز چهارشنبه در محل نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت سخن مي گفت،افزود: ساخت اين بزرگراه در جنوب كشور با مشاركت وزارت نفت عملي شده است. وي سپس با تشريح طرحهاي مختلف زيربنايي حمل و نقل، افزود: وزارت راه و ترابري هم اكنون احداث ۹هزار كيلومتر راه را در دست ساخت و پنج هزار كيلومتر خط ريلي در دست مطالعه دارد. به گفته افشار، هم اكنون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، ريل گذاري سه هزار كيلومتر از شبكه خطوط راه‌آهن كشور را در دست اجرا دارد. وي يادآور شد: هم‌اكنون اين شركت احداث پنج هزار كيلومتر خط آهن در سطح كشور را در دست مطالعه دارد كه به تدريج پس از تكميل مطالعات، احداث آن آغاز مي‌شود. افشار تصريح كرد: تا پايان برنامه چهارم توسعه دو هزار و ۵۰۰تا سه هزار كيلومتر خط آهن با اعتباري معادل ۴۰تريليون ريال در كشور احداث مي‌شود. مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور دوخطه شدن خط آهن تبريز - تهران و برقي شدن مسير اصفهان - تهران و دو خطه شدن خط آهن تهران - مشهد را از برنامه‌هاي در دست اجراي اين شركت ذكر كرد. وي با بيان آنكه هم‌اكنون هزينه روسازي خط آهن دو تريليون و ۵۰۰ميليارد ريال در هر كيلومتر هزينه دارد، افزود: در حال حاضر هزينه روسازي و زيرسازي خط آهن به بيش از ۹تريليون ريال در هر كيلومتر رسيده است. معاون وزير راه و ترابري، گفت: در سال جاري براي اجراي طرحهاي زيربنايي حمل ونقل كه در قانون پيش‌بيني شده هشت تريليون و ۵۰۰ميليارد ريال هزينه مي‌شود و چهار تريليون و  ۳۰۰ميليارد ريال نيز در متمم بودجه سال جاري براي اين امر پيش‌بيني شده است. مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور تاكيد كرد: مشكل حضور شركت چيني براي احداث قطعه اول آزادراه تهران - شمال برطرف شده و هم اكنون عمليات اجرايي اين آزادراه آغاز شده است. وي اظهار اميدواري كرد: در صورت تامين اعتبار مورد نياز، خط آهن برقي تهران - اصفهان طي چهار سال آينده به بهره‌برداري برسد. معاون وزير راه و ترابري سپس در خصوص آزادراه زنجان - تبريز نيز گفت: اين آزادراه از هر لحاظ براي استفاده هموطنان آماده شده و براي استقرار پليس راه، دو ساختمان كارگاه آماده شده و دو پمپ بنزين سيار نيز در آن احداث شده است. وي در پايان با بيان آنكه اين شركت هيچگونه فرودگاهي را در دست احداث ندارد، اظهار اميدواري كرد: تا پايان سال ۸۶خط آهن مراغه- اورميه، تهران - همدان، كرمان - بم - زاهدان به بهره‌برداري برسد و شبكه خط آهن كشور نيز به خطوط ريلي برخي از كشورهاي همسايه متصل شود.

2هزار كيلومتر ريل گذاري تا پايان برنامه چهارم

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مهندس صادق افشار در نشست مطبوعاتي كه در نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: بالغ بر4 هزار ميليارد تومان به منظور ساخت بيش از 2هزار كيلومتر ريل گذاري درطول برنامه لازم است. وي در ادامه تصريح كرد:هم اكنون در بخش ريلي 3 هزار كيلو متر راه آهن دردست اجرا و 5 هزار كيلو متر دردست مطالعه قراردارد. وي افزود:درحال حاضر 60 طرح عمراني در پيوست قانون،11 طرح توسعه راه آهن ، 10 طرح آزاد راه و مابقي ساخت آزادراه ها و بزرگ راه هاو در مجموع 580 پروژه در تمام استانهاي كشور دردست اجراست. افشار افزود:همچنين درپيوست قانون درسال جاري 805 ميليارد تومان براي طرح هاي پيوست قانون پيش بيني شده است. افشار اظهاركرد:علاوه برطرح پيوست قانون به عنوان رديف هاي متفرقه 5 رديف متفرقه با اعتباري بالغ بر 186 ميلياردتومان تعيين شده كه دراين راستا 86 پروژه دررديف هاي متفرقه پيش بيني كه در پيوست قانون يك هزارو900 ميليارد تومان پيش بيني شده است. مديرعامل شركت ساخت و توسعه آزاد راه ها در ادامه اضافه كرد:اين در حالي است كه امسال از محل فروش ارواق مشاركت 85 ميلياردتومان اعتبار كسب شد كه تا بهمن ماه سال جاري نيز مرحله ديگري از فروش ارواق مشاركت وزارت راه و ترابري انجام خواهد شد ضمن اينكه اعتبار پيوست قانون پروژه ها در سال آينده 3 هزار ميليارد تومان خواهد بود. وي در خصوص اعتبارات مورد نيازپروژه ها گفت: شركت براي طرح هاي جديد خود 196 ميليارد تومان، براي طرح هاي رديف هاي متفرقه 685 ميلياردتومان ، طرح هاي استاني 146 ميليارد تومان و 3 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي موجود درخواست كرده است ضمن اينكه 430 ميليارد تومان در متمم بودجه پيش بيني شده است. افشار در خصوص آزاد راه زنجان- تبريز تصريح كرد:اين پروژه به عنوان يكي از پروژه هاي مهم درفصل راه وترابري مطرح بوده ونيز به علت اتصال به كشورهاي همسايه مورد توجه وزارت راه وترابري قرار گرفته است. وي اضافه كرد:173 كيلومتراز اين پروژه آماده بهره برداري است و علي رغم محدويت فصل كار ي در نهايت آماده شد. وي افزود: تنها نگراني براي نگهداري آزاد راه تبريز – زنجان بوده زيراكه اين مسير يكسري امكانات نيازداشته كه درنهايت براي تكميل علائم راه بعد از جلسات تكميل شده است . معاون وزير راه و ترابري درخصوص پروژه هاي دردست اجرايي اين شركت گفت:هم اكنون 9 هزار كيلومتر راه دردست اجراست كه شامل بزرگ راه ها و راه هاي اصلي و بهسازي است كه به اين ميزان نيز 2 هزار كيلومتر راه در غالب عملياتي دردست اجراست. وي خاطرنشان ساخت:هم اكنون مشكلات چيني هابراي مشاركت در آزاد راه تهران -شمال حل شده و امضاي نهايي بر سر اين قراردادصورت گرفته است. افشار در خصوص قيمت تمام شده هر كيلومتر راه و آزاد راه دركشور گفت:متناسب باشرايط جغرافياي قيمت ساخت راه ها و آزاد راه ها متفاوت است. وي افزود:ساخت هر كيلومتر راه اصلي 400 تا850 ميليون تومان و ساخت هر كيلومتر آزادراه از 1 تا5/3 ميلياردتومان هزينه در برخواهد داشت. افشار در خصوص اعتباراتي كه در سال جاري درپروژه هاهزينه شد ه است گفت:بالغ بر 550 ميليارد تومان در بخش راه سازي، 200 ميليارد تومان دربخش آزاد راه ها و 240 ميليارد تومان دربخش ريلي امسال هزينه شده است. مدير عامل شركت ساخت و توسعه آزاد راه هاي كشور در خصوص پروژه هاي دردست اجراي شركت در زمينه بنادر اظهاركرد:هم اكنون 5 طرح توسعه اي دربنادر شمالي ( اميرآباد ، انزلي وبوشهر) وبنادر جنوبي در بندر شهيد بهشتي در دست اجراست . وي افزود:همچنين دربنادرصيادي كوچك و بنادرچند منظوره پروژه هايي دردست اقدام داريم كه اخيرا نيز پروژه ساخت و توسعه بندرجاسك شروع شده ونيز ساخت اسكله و موج شكن بندر لارك نيز دردست اجراست. افشار تصريح كرد:درخصوص ساخت فرودگاه بعداز فرودگاه امام خميني (ره) پروژه فرودگاهي ديگري دردست ساخت قرارنيست

وزير راه و ترابري از جذب افزون بر يك ميليارد دلار سرمايه خارجي خبر داد

محمد رحمتي وزير راه و ترابري كشورمان از جذب افزون بر يك ميليارد دلار سرمايه خارجي براي اجراي طرح هاي اين بخش خبر داد به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري وي تصريح كرد: سياست وزارت راه در چند سال اخير بر جذب سرمايه‌هاي خارجي متمركز بوده است. محمد رحمتي كه روز سه‌شنبه در حاشيه مراسم امضاي قرارداد خريد ۲۲۰دستگاه واگن مسافربري سخن مي گفت، افزود: در همين رابطه قراردادهاي بزرگراه تهران - شمال را با چيني‌ها و ساخت واگن را با ايتاليايي‌ها از طريق فاينانس كه نوعي جذب سرمايه به حساب مي‌آيد، انجام داديم. وي در مورد قطار سريع‌السير اصفهان - تهران، گفت: اعلام‌مناقصه قطاراصفهان - تهران صورت گرفته و ظرف ۱۰روز آينده پيمانكار دو قطعه از آن انتخاب خواهد شد. رحمتي ادامه داد: كار اجراي اين طرح انجام مي‌شود و درخواست وزارت راه تخصيص بودجه مناسب است. وي بر ضرورت نهادينه كردن جذب سرمايه خارجي و جلوگيري از خروج ارز تاكيد كرد و گفت: اين وزارتخانه همچنان از سرمايه‌گذاري خارجي در طرحهاي ريلي، هوايي، دريايي و جاده‌اي استقبال مي‌كند. وزير راه وترابري، استفاده از ظرفيتهاي صنايع دفاعي كشور را در پيشبرد اهداف بخش حمل و نقل به ويژه در صنعت ريلي كشور موثر دانست.

تاكيد وزير راه بر توجه به قراردادهاي فاينانس در پروژه هاي عمراني

وزير راه و ترابري گفت: مبلغ كل قراردادي كه امروز بين شركت قطارهاي مسافري رجا و مجتمع شهيد كلاهدوزي براي خريد 220 دستگاه واگن مسافري منعقد شد، نشان دهنده تلاش‌هاي كشور وضعيت حمل و نقل جهت جذب هرچه بيشتر فاينانس است.به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مهندس محمد رحمتي در مراسم امضاي قرارداد خريد 220 واگن مسافري توسط شركت رجا از مجتمع شهيد كلاهدوز وابسته به وزارت دفاع، اظهار داشت: امضاي اين قرارداد فتح بابي در راستاي پيشبرد اهداف كشور در زمينه توسعه و افزايش سهم حمل و نقل ريلي در كشور خواهد بود. وي در بخش ديگري از مراسم افتتاح دومين نمايشگاه صنعت حمل و نقل يكي از سياست‌هاي كشور و وزارت راه و ترابري را جذب فاينانس و سرمايه‌هاي خارجي عنوان و تصريح كرد: مبلغ كل قراردادي كه امروز مابين شركت قطارهاي مسافري رجا و مجتمع شهيد كلاهدوزي براي خريد 220 دستگاه واگن مسافري منعقد شد، نشان دهنده تلاش‌هاي كشور وضعيت حمل و نقل جهت جذب هرچه بيشتر فاينانس است. رحمتي برگزاري چنين نمايشگاههايي را براي توسعه صنعت حمل و نقل كشور مؤثر دانست و اظهار داشت:‌تمام تجهيزات و وسايل حمل و نقل در اين نمايشگاه گردآوري شده كه در مجموع موجب جذب صنعتگران و دست‌اندركاران اين صنعت خواهد شد. وزير راه و ترابري در ادامه با بيان اينكه مناقصه خريد قطارهاي سريع‌السير مسير اصفهان انجام شده و طي يك هفته آينده پيمانكار دو قطعه از اين پروژه‌ انتخاب خواهد شد، تصريح كرد: اين پروژه در حال انجام است اما درخواست وزارت راه‌ از دولت اختصاص بودجه مناسب باري گسترش شكبه قطارهاي سريع‌السير در سال آينده است.

پژوهشكده حمل و نقل از اتلاف هزينه و انرژي جلوگيري مي كند

رئيس پژوهشكده حمل و نقل گفت: پژوهشكده حمل و نقل از ائتلاف هزينه و انرژي در فرآيند به انجام رسيدن طرح هاي تحقيقاتي جلوگيري مي كند. دكتر عامري رئيس پژوهشكده حمل و نقل در جريان برگزاري نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت با بيان اين مطلب افزودد: پژوهشكده حمل و نقل با استعلام از معاونت ها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و ترابري در مورد مشكلات حمل و نقل نسبت به جمع بندي اين مشكلات تعريف عناوين آن در قالب طرح هاي تحقيقاتي از طريق فراخوان عمومي سعي در استفاده از تمام متخصصان در كاهش اثرات زيانبار مشكلات حمل و نقل كشور دارد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري وي خاطر نشان كرد: فرآيند به انجام رسيدن طرح هاي تحقيقاتي شده و مديريت و نظارت راهبردي طرح ها، باعث ايجاد زيمنه و بستري براي رسيدن به اهداف و بهره مندي از صنعت حمل و نقل ايمني در كشور است.

حضور پرشور علاقه مندان در سومين روز از برپايي نمايشگاه تخصصي حمل ونقل

سومين روز از برپايي نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت با حضور جمع كثيري از مقامات كشوري، مديران ارشد بخش حمل و نقل و هموطنان علاقه مند به حمل و نقل ريل، هوايي، دريايي و جاده اي سپري شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، پنج شنبه كه روز حمل ونقل هوايي دراين نمايشگاه نام گرفته بود، مدير عامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، مدير عامل راه آهن ج.ا.ا و ديگر مسوؤلان كشورمان در نمايشگاه حمل و نقل و ترانزيت حضور يافته و از غرفه هاي آن بازديد به عمل آوردند. اين گزارش مي افزايد: هزاران نفر از هموطنان و علاقه مندان به بخش حمل و نقل دراين روز از طريق سيستم هاي رايانه اي مستقر در غرفه هاي اين نمايشگاه اقدام به ثبت نام در ليست جامع بازيدكنندگان از نمايشگاه نمودند تا با تسهيلات ويژه اي در نمايشگاه هاي بعدي وزارت راه وترابري حضور يابند. شايان ذكر است در روزهاي اول و دوم برپايي اين نمايشگاه وزير راه وترابري، وزير دفاع، مدير عامل شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل ونقل كشور، مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، تعدادي از سفرا و ديگر مقامات و مسوولان و كارشناسان بخشهاي مختلف كشور از غرفه هاي شركت كننده بازديد نمودند. لازم به ذكر است اين نمايشگاه فردا ( جمعه) با حضور مسوولان و علاقه مندان به اين صنعت ساعت 5 بعد از ظهر پايان يافته و در مراسم اختتامييه آن ضمن معرفي غرفه هاي برتر از 10 شركت برگزيده تقدير به عمل مي آيد. 

لینک