استفاده از قير پليمري در راه هاي روستايي استان تهران

   براي نخستين بار در سطح راه هاي روستايي استان تهران جهت جلوگيري از گسترش ترك هاي انعكاسي از قيرهاي پليمري استفاده شد.

   بنا بر گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان تهران 12 كيلومتر از محورهاي روستايي شهرستان ري واقع در حوزه راه هاي روستايي ده خير، بهشتي، قوچ حصار و دورسون آباد با استفاده از قير پليمري درزگيري شد.

   بر پايه اين گزارش، استفاده از قيرهاي پليمري روش پيشرفته اي است كه تاكنون در سطح اتوبان ها كاربرد داشت و اداره كل راه تهران از پيشگامان استفاده از اين روش براي راههاي روستايي است.

   شايان ذكر است درزگيري با اين روش هزينه پائيني دارد، سطح وسيعي را پوشش داده و مانع راه بندان هاي طولاني مدت مي شود.

 

لینک