براي نخستين بار در كشور

نصب فنس هاي سنگ گير در راه هاي استان تهران

   براي نخستين بار در كشور، اداره كل راه و ترابري استان تهران، فنس هاي پيشرفته سنگ گير را  براي جلوگيري از ريزش سنگ و بهمن در منطقه كوهستاني كمرخاني نصب كرد.

    به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري تهران، فنس هاي نصب شده در منطقه كمرخاني قادر به نگهداري   قطعات سنگ با 4 تن  وزن و ا دو هزار كيلو ژول انرژي است.

    اين گزارش مي افزايد: فنس هاي سنگ گير  در مقايسه با ديوارهاي حائل بتني وگالري هاي فلزي و چوبي از سرعت نصب بالايي برخوردار است و هزينه تمام شده  آن براي نصب، كمتر از يك سوم   ساير روش هاي  ايمن سازي متداول است.

شايان ذكر است كه سيستم جديد فنس هاي سنگ گير ضمن  قابليت نصب در شرايط جغرافيايي سخت ، به لحاظ  نگهداري، طول عمر و هزينه هاي نوسازي از برتري نسبت به ساير روشها برخوردار است

بنا براين گزار ش سيستم پيشرفته فنس هاي سنگ گير در برخي از كشورها براي كنترل حوداث غير مترقبه اي همچون سيل  و بهمن استفاده مي شود.

 لازم به ذكر است، اين سيستم با اخذ مجوزهاي لازم   از سوي پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري، هم اكنون قابليت بكار گيري در نقاط سانحه خيز جاده هاي كشور را دارد.

لینک