وزير راه و ترابري فلسطين خبر داد

ممانعت رژيم صهيونيستي از واردات خودروهاي ايراني به فلسطين

وزير راه و ترابري فلسطين اعلام كرد: رژيم صهيونيستي از واردات خودروهاي ايراني به سرزمين فلسطين جلوگيري مي كند.به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس زياد الظاظا در ديدار با مهندس محمد رحمتي با تأكيد بر وخامت اوضاع در فلسطين خاطرنشان كرد: محاصرة ظالمانه و خفقان آور رژيم صهيونيستي موجب فشار سياسي روزافزوني بر دولت و ملت فلسطين شده است.

وزير راه و ترابري فلسطين گفت: اقدامات شهادت طلبانه به ويژه توسط خانم ها موجب عقب نشيني دولت اولمرت و بازگشت آرامش به سرزمين فلسطين شد. 

وي ادامه داد: از اقدامات دولت مسلمان و برادر ايران در جهت همدلي و همكاري در منطقه اي با دولت فلسطين تشكر و قدرداني مي كنيم. مهندس زياد الظاظا بر كمك هاي تخصصي و فني ايران در زمينه هواپيمايي، آموزش كارشناسان فلسطيني و خلبانان و صدور گواهينامه هاي خلباني تأكيد كرد.

مهندس رحمتي نيز در اين ديدار بر همكاري هاي دوجانبه بين ايران و فلسطين تأكيد و تصريح كرد: جمهوري اسلامي آماده هرگونه كمك انسان دوستانه به ملت و دولت فلسطين است و اين را وظيفه اخلاقي خود مي داند. 

وي يادآور شد: وزارت راه و ترابري آمادگي دارد در پروژه هاي زيربنايي حمل و نقل، آموزش كارشناسان و انتقال دانش فني در زمينه هاي مختلف خدمات لازم را ارائه كند. 

در اين ديدار، قائم مقام وزارت راه و رئيس بنادر فلسطين، دكتر طاهري مطلق رئيس سازمان بنادر و كشتيراني، رضايي نياركي سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري، حسامي مدير عامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ( هما) و شريعتي كوه بنايي سرپرست معاونت اقتصاد و برنامه ريزي حمل و نقل نيز حضور داشتند.

لینک