راه هاي استان كرمانشاه از سيستم روشنايي برخوردار مي شوند

109 كيلومتر از راه هاي استان كرمانشاه از سيستم روشنايي برخوردارند.

به گزارش راه و ترابري استان كرمانشاه مهندس عطاء ا... قادري مدير كل راه و ترابري استان كرمانشاه با بيان اين مطلب اظهار داشت: در راستاي ايمن سازي راه ها و افزايش ايمني تردد وسايط نقليه در راه هاي استان و بخصوص در گردنه هاي برف گير و 10 كيلومتري شهرها و راه هاي پرترافيك ايجاد شبكه روشنايي از اولويت هاي اين اداره كل مي باشد .

وي افزود: در 109 كيلومتر از راه هاي استان شبكه روستايي به بهره برداري سيده و در محور پرتردد كرمانشاه – اسلام آباد غرب نيز روشنايي 21 كيلومتر از راه مذكور در حال اجراست كه 50 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و در سال جاري به بهره برداري نهايي خواهد رسيد.

وي در پايان يادآور ش د كه 15 كيلومتر از محور سرميل – پاطاق نيز در دست مطالعه است.

 

لینک