معرفي توانمندي هاي بخش ريلي در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت

تجهيزات و ابنيه ريلي در فضايي بالغ بر يك هزار متر،  در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت به نمايش عموم گذاشته مي شود.  بهرام بهرامي، مسؤول امور نمايشگاهي روابط عمومي راه آهن ج.ا.ا با بيان اين مطلب افزود: اكثر شركت ها و مؤسسات فعال در بخش ريلي كشور در دو بخش خصوصي و دولتي در اين نمايشگاه حضور مي يابند. وي با بيان اينكه شركت هاي فعال در سامانه هاي علائم الكتريكي، كنترل هوشمند، ساخت واگن، تهيه تراورس و بالاست و شركت هاي خدماتي از حاضرين در اين نمايشگاه هستند، افزود: موضوعاتي همچون رديابي واگن ها، مقررات جا به جايي مسافر، برنامه حركت قطارها، اطلاعات حمل بار، نقشه هاي راه آهن، سيستم هاي هوشمند و ...از موضوعات قابل طرح در بزرگترين نمايشگاه حمل و نقل كشور است. وي هدف اصلي از شركت در اين نمايشگاه را معرفي ظرفيت هاي راه آهن در زمينه حمل و نقل بين المللي و حمل كالاهاي ترانزيتي دانست و افزود: راه آهن ج.ا.ا با حضور زيربخش هاي مختلف و فعال در امور مسير حركت، حفاظت و ايمني، ارتباط و علايم، واگن هاي باري، نيروي كشش، بازرگاني و بازاريابي، در ايام برگزاري نمايشگاه ارتباط مناسبي را با مخاطبان، علاقه مندان و شركت هاي خصوصي فعال در بخش ريلي كشور برقرار خواهد نمود.

وي افزود: با توجه به برگزاري موفق نمايشگاه هاي ريلي در اصفهان، تبريز و بندرعباس با انگيزه بيشتري در نمايشگاه تخصصي وزارت راه و ترابري شركت خواهيم كرد. وي تصريح كرد: بخش راه آهن با بيش از 40 غرفه در فضايي بالغ بر يك هزار مترمربع دستاوردهاي فني مهندسي و نرم افزاري خود را به همراه چشم اندازي از صنعت ريلي كشور ارائه خواهد نمود.اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري در اين گزارش آورده است،  نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت از تاريخ بيست و هشتم آذرماه لغايت يكم دي ماه سال جاري با حضور كليه معاونت ها، سازمان ها و شركت ها و مؤسسات ذي ربط بخش راه و ترابري وهمچنين بخش خصوصي دست اندركار در امور حمل و نقلي، به مدت چهار روز در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد.

لینک