آزادراه خرم آباد – پل زال زودتر از موعد بهره برداري مي شود

آزادراه خرم آباد – پل زال با توجه به سقف زماني تعيين شده و پيشرفت فيزيكي موجود،  زودتر از موعد بهره برداري مي شود.

بنا به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري لرستان، مهندس دهقان مدير كل راه هاي غرب كشور در بازديد از اين پروژه با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: سقف زماني تكميل پروژه 48 ماه است، كه طي 10 ماه سپري شده از اين مدت 4 درصد از كار انجام شده است.

 مهندس بازوند، معاون عمراني استانداري لرستان نيز اين آزادراه را از عوامل توسعه بخش هاي گردشگري، صنعت و كشاورزي منطقه ذكر كرد و گفت: اين آزادراه داراي 106 كيلومتر طول و 26 دهنه تونل است.

 

لینک