تونل ها و گالري هاي محور «كرج – چالوس» ايمن سازي شد

ورودي و خروجي تونل ها و گالري هاي محور كرج – چالوس با استفاده از علايم افقي همچون خطوط عرضي (اكستروژن) و نصب سرعت گيرهاي استاندارد، ايمن سازي شد.

بنا بر گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان تهران، پس از گذشت يک ماه ازعمليات ايمن سازي،  آمار اعلامي از سوي پليس راه استان تهران  يا نشان از كاهش چشم گير تصادفات در اين مبادي دارد، ويا در بعضي مناطق هيچ تصادفي گزارش نشده است.

لینک