کاهش 5/7 درصدی تلفات جاده اي راه هاي استان تهران

با ايجاد بستر امن و عبور و مرور ايمن تر در جاده هاي استان تهران،  سوانح رانندگي طي 6 ماهه نخست سال جاري 5/7 درصد كاهش يافت.

 صديقي، مدير كل راه و ترابري استان تهران با اشاره به اين مطلب گفت: اقدامات جديد حوزه راهداري منجر به  افزايش ضريب ايمني راه ها و كاهش خطرات جاده اي شده است.صديقي در پايان از تلاش هايي كه منجر به ايجاد بستر مناسب جهت عبور و مرور ايمن در جاده هاي استان تهران و كاهش 5/7 درصدي آمار تلفات جاده اي شده است، قدرداني كرد.

 

لینک