حضور خوزستان در نمايشگاه حمل و نقل و ترانزيت

جلسه هماهنگي  براي حضور پيمانكاران بخش راه و ترابري استان خوزستان  در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان خوزستان، در اين جلسه كه با حضور مدير كل راه و ترابري و پيمانكاران بخش جاده اي استان خوزستان برگزار شد، مهندس خيراله خادمي مدير كل راه و ترابري اين استان با تاكيد بر ضرورت حضور بخش خصوصي و دولتي دست اندر كار در امور حمل  و نقل در اين نمايشگاه ، تصريح كرد: اين حركت مي تواند نقش مهمي در تقويت ارتباطات بين پيمانكاران بومي استان و نيز تبادل تجربيات و اطلاعات بين  پيمانكاران مناطق مختلف كشور ايفا كند.

 گفتني است در اين جلسه پس از بيان ديدگاه هاي پيمانكاران بخش راه و ترابري مقرر شد حضور در اين نمايشگاه به صورت مشترك  توسط بخش دولتي و خصوصي ودر  100 متر مربع فضاي باز و مسقف انجام پذيرد .

 

لینک