حجه الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني :

                             شخصيت حضرت امام (ره) را بايد با خداباوري ايشان شناخت

مراسم بزرگداشت هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) در وزارت راه و ترابري و با حضور حجه الاسلام سيد حسن خميني، وزير راه و ترابري، معاونين و جمعي كثيري از پرسنل صبح امروز برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري سيد حسن خميني در اين مراسم طي سخناني ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي عظيم انقلاب و بخصوص شهداي وزارت راه و ترابري اظهار داشت: شخصيت حضرت امام (ره) قابليت اين را دارد كه سخنرانان بسياري درباره اش سخنراني كنند .
ايشان افزود : حضرت امام (ره) مرجع تقليد اكثريت مردم ايران بوده و كتابهاي بسياري تاكيد كرده اند . ايشان يك فيلسوف بودندكه بسياري از استادان نوني فلسفه اسلامي يا افتخار شاگردي ايشان را و يا شاگرد شاگردان ايشان هستند .
حجه الاسلام سيد حسن خميني اضافه كرد : شخصيت حضرت امام (ره) را بايد با خدا باوري ايشان شناخت . چرا كه هر چند امام از لحاظ دانش، علم و آگاهي برتر زمانه بود، اما آنچه شخصيت حضرت امام را متمايز مي كند خداباوري ايشان است، بسياري از افراد هستند كه امروزه از نظر دانش، علم و آگاهي داراي مراتب بالايي هستند اما اينها نمي توانند همانند حضرت امام دلهاي مشتاق مردم را به آرامش برسانند .
يادگار امام راحل افزود : تلاش امام بر اين مبنا بود كه بتواند معلم اخلاق جامعه باشد كه در اين راه موفق هم بود و ايشان تاكيد داشتند جامعه اي كه از لحاظ اخلاقي رشد نكند راه به جايي نمي برد .
سيد حسن خميني در ادامه سخنان خود از 2 نوع عرفان و سلوك منفي و مثبت نام برده وگفت :
در عرفان منفي عارف بين دنيا و جامعه خود جدايي ايجاد مي كند و تعهدي براي مردم و جامعه خود قائل نيست اما عرفان مثبت عرفان حضرت علي (ع) است عرفاني است كه عارف در ميان مردم است، مشكلات مردم را احساس مي كند و با مردم زندگي مي كند .
ايشان اضافه كرد : عارف مثبت، خلق را به كمال رهنمون مي كند و امام خميني (ره) از عرفان مثبت پيروي مي كردند و در واقع عارف مثبت بود، چرا كه نسبت به جامعه و مردم تعهد قائل بود و خود را جدا از مردم نمي دانست .
پيش از سخنان سيد حسن خميني مهندس رحمتي وزير راه و ترابري طي سخناني ضمن گراميداشت ياد و خاطره امام راحل اظهار داشت : به همت بلند امام راحل (ره) انقلابي شكل گرفت كه باعث درخشش كشور در دنيا شد، ما هر چه داريم از امام داريم و فكر     مي كنم آبروي ما از امام راحل (ره) باشد و اين روزها روزهايي است كه با آرمانهاي امام تجديد پيمان كنيم . 
لینک