كارگاه آموزش it در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت

شبكه نرم افزاري و رايانه اي وزارت راه و ترابري در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت قابل دسترسي است.

 مدير كل دفتر اطلاعات و آمار حمل و نقل وزارت راه و ترابري با بيان اين مطلب اظهار داشت: براي حضور در نمايشگاه مذكور، حول 10 محور مختلف،  امكانات و توانايي هايمان را به عرصه نمايش خواهيم گذاشت. دكتر كامران رحيم اف،  معرفي شبكه نرم افزاري سيستم اتوماسيون اداري و وب سايت گردش مكاتبات را نخستين محور فعاليت در نمايشگاه مذكور دانست و افزود: نحوه كاربرد اينترنت، شبكه سخت افزاري و شبكه فراگير vpn كه ارتباط با ساير سازمان ها و دستگاه هاي دولتي را ميسر مي سازد،  توسط كارشناسان خبره به علاقه مندان آموزش داده  مي شود.

وي معرفي طرح جامع فناوري اطلاعات، مطالعات هوشمند سازي اتوبان تهران – كرج به سيستم هاي حمل و نقل هوشمند its را از برنامه هاي اين اداره كل در قالب it دانست و افزود: سيستم يكپارچه آماري، بانك اطلاعات جغرافيايي،  شامل مشخصات فيزيكي و استقرار كاربري هاي بخش راه و ترابري در قالب Gis از ديگر برنامه هاي قابل عرضه ما در ايام بيست و هشتم آذرماه لغايت يكم دي ماه سال جاري هستند.رحيم اف، برگزاري كارگاه آموزش it را در ايام مذكور از اقدامات ارزنده بخش راه و ترابري در بخش فناوري اطلاعات دانست و گفت: استفاده از اين كارگاه ها و آموزش فشرده كوتاه مدت از مزاياي حضور در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت است، كه عموم علاقه مندان مي توانند در اين كارگاه ها شركت نمايند.

مدير كل دفتر اطلاعات و آمار حمل و نقل وزارت راه و ترابري با بيان اين كه توسط سيستم ماهواره اي GPS موقعيت مكاني افراد بر روي سطح زمين در اين نمايشگاه نمايش داده خواهد شد، افزود: نقشه هاي مربوط به اطلاعات مكاني را مي توان توسط پايگاه داده مكاني وزارت راه و ترابري در 6 زيربخش بنادر، راه آهن، جاده اي، تقسيمات كشوري، توپوگرافي و تصاوير ماهواره اي مشاهده نمود.

رحيم اف در پايان ارائه گزارش عملكرد دفتر مذكور را در قالب پوستر، CD، خبرنامه و بروشور و همچنين همكاري در زمينه ثبت نام رايانه اي از مراجعين و نظرسنجي را، از ديگر برنامه هاي وزارت راه و ترابري در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت برشمرد.

لینک