524 واحد آپارتمان كاركنان وزارت راه و ترابري

تا پايان سال 86 واگذار مي شود

 

 معاون وزير راه و ترابري اعلام كرد: بنا بر مذاكرات صورت گرفته و كمك هاي اختصاص يافته، 524 واحد آپارتمان سازماني كاركنان وزارت راه و ترابري تا پايان سال 86 واگذار مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس مهدي بديعي اظهار داشت: شركت تعاوني خاص كاركنان وزارت راه و ترابري با توجه به برنامه زمان بندي ارائه شده، متعهد شده است كه كل واحدهاي آپارتماني شهر جديد پرديس را تا پايان سال 86 تحويل دهد.

معاون مديريت و توسعه منابع وزارت راه و ترابري تصريح كرد: در قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است كه هزينه غذا و سرويس رفت و آمد كاركنان به صورت نقدي پرداخت شود كه هم اكنون اين قانون به مرحلة اجرا نرسيده است.

مهندس بديعي با تأكيد بر اينكه تا پايان سال تغييري در زمينه وضعيت غذا و سرويس ها در ستاد وزارتخانه نخواهيم داشت، ادامه داد: به منظور رفاه و سلامتي كاركنان سالن ورزش مجهز در ساختمان وزارت راه و ترابري، راه اندازي شده است كه اميدواريم موجب افزايش بهره وري و نشاط كاركنان شود.

معاون مديريت و توسعه منابع وزارت راه و ترابري با اشاره با اينكه سلامتي كاركنان موجب سلامت خانواده و در نهايت جامعه خواهد شد؛ ابراز اميدواري كرد: به منظور افزايش بهره وري و آسايش كاركنان سعي در نگهداري و پاكيزگي ساختمان مركزي وزارتخانه داريم و در اين زمينه برق اضطراري برقرار شده است.

لینک