مسؤول سياسي بسيج وزارتخانه ها و ادارات:

امروز بسيج بالندگي خود را به رخ جهانيان مي كشد

 مسؤول سياسي مركز مقاومت بسيج وزارتخانه و ادارات اظهار داشت: تفكر بسيجي در لايه هاي مديران ارشد كشور وجود دارد و امروز بسيج بالندگي خود را به رخ جهان مي كشد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت  راه و ترابري، محمد جواد محموديان كه در مراسم بزرگداشت شكوه و پايداري با حضور حماسه آفرينان و بسيجيان وزارت راه و ترابري سخن مي گفت، بيان كرد: امام خميني (ره) فرمودند ما انقلاب را صادر مي كنيم و امروز عليرغم بدخواهي بدخواهان انقلاب به رشد خود ادامه داده است.وي ادامه داد: بسيج در دهة اول ايثار و گذشت، حفظ و حراست از تماميت ارضي كشور را مدنظر داشت و دهة دوم بسيج تحقيق، پژوهش، تحصيل و سازندگي را دنبال مي كرد كه در اواخر دهة سوم نيز بسيج به دنبال بالندگي است.

محموديان با اشاره به افول امپراتوري در جهان خاطرنشان كرد: عملكرد بوش موجب ترويج اسلام در بين كشورهاي غرب شده و آمارها نشان مي دهد 30 درصد كساني كه به اسلام روي آورده اند اسپانيايي زبان هستند.مسؤول سياسي بسيج وزارتخانه ها و ادارات يادآور شد: 33 درصد متولدين سه دهة اخير امريكا دچار بحران هويت هستند و نام پدر آن ها «شهرداري» ثبت شده است و همين افراد هستند كه جذب ارتش امريكا شده و در خاورميانه هرزگي مي كنند و با جمجمه ها عكس يادگاري مي گيرند.

محموديان اضافه كرد: امروز در كشورهاي اروپايي بازگشت به هويت اصيل را مي بينيم و محجبه شدن دختران، كه مادر آن ها بي حجاب هستند؛ نشان از اين واقعيت دارد.

وي تأكيد كرد: نيروهاي چند هزار نفري حزب الله كه توانستند در برابر ارتش كلاسيك صهيونيستي اقتدار خود را به نمايش بگذارند خود را پيرو روح الله و مرگ را شهادت تلقي مي كنند.

 مسؤول سياسي بسيج وزارتخانه ها و ادارات اعلام كرد: براي نخستين بار در طول تاريخ امريكا دموكرات ها توانستند مجلس سنا و كنگره را به دست بگيرند كه اين مسأله ناشي از عملكرد نامطلوب و جنگ طلبانه دولت بوش بوده است.وي با اشاره به «شورش ژنرال ها» در امريكا، خاطرنشان كرد: فرماندهان نظامي امريكا در افغانستان و عراق از مقام خود استعفا داده اند و ژنرال كالين پاول در مطالب خود با هشدار به ادامه روند جنگ طلبانه دولت بوش تصريح مي كند كه با ادامه اين وضعيت افول دولت امريكا شدت  مي يابد.

لینک