وزير راه و ترابري:

آمادگي بسيج مانع از تجاوز دشمنان مي شود

وزير راه و ترابري در جمع بسيجيان اظهار داشت: اعلام آمادگي بسيج مانع از تجاوز دشمنان به كشورمان خواهد شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي كه در مراسم بزرگداشت شكوه و پايداري با حضور حماسه آفرينان و بسيجيان وزارت راه و ترابري سخن مي گفت، تصريح كرد: بسيج در دوران صلح فعاليت جمعي را دارد كه در جهت پيشبرد اهداف سازماني مؤثر خواهد بود و بسيجيان وزارت راه و ترابري با علاقه و احساس وظيفه، در حوزة خود فعاليت مي كنند.

وي با تشكر از فرماندة بسيج وزارت راه و ترابري در زمينه برنامه ريزي و ساماندهي بسيجيان وزارتخانه، خاطرنشان كرد: تنها سلاح برندة در جنگ احتمالي كه قطعاً ايران شروع كنندة آن نخواهد بود بسيج مي باشد.

مهندس رحمتي با اشاره به فرمان امام خميني (ره) در زمينه تشكيل بسيج، ابراز داشت: گرامي داشت هفته بسيج موجب ساماندهي و اعلام آمادگي نيروهاي يكپارچه مردمي خواهد بود و مديران وزارتخانه بايد به بسيج براي انجام فعاليت هاي خود كمك و از اين حركت حمايت كنند.لازم به ذكر است در اين مراسم مسؤول بسيج مقاومت وزارتخانه ها و ادارات، معاونين و مسؤولان وزارت راه و ترابري حضور داشتند و به پنج نفر از بسيجياني كه در مسابقات رتبه هاي برتر را كسب كرده بودند، جوائزي اهدا شد.

 

لینک